Lyssna

Idrottsanläggningar och hallar

Från och med söndag 20 december stängs alla Härryda kommuns idrottshallar samt möteslokaler som drivs eller hyrs ut av kommunens föreningsservice.

Anledningen är regeringens uppmaningar och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att alla kommuner bör stänga ned all verksamhet som inte är nödvändig, det vill säga lagstyrd. Syftet är att minska smittspridningen av coronaviruset. Kommunens idrottslokaler är stängda för uthyrning fram till och med söndag 24 januari. Enda undantaget är uthyrning för yrkesverksamma idrottare på elitnivå.

Redan bokade tider under den aktuella perioden kan tyvärr inte användas och behöver heller inte betalas för.

Bokningar av tider efter den 24 januari kan göras i Bokningsschematlänk till annan webbplats med reservation för ytterligare restriktioner.

Efter att Folkhälsomyndigheten förtydligat att träning utomhus ska kunna utföras om utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, kan kommunala fotbollsplaner åter igen bokas för organiserad utomhusträning från den 28 december.

Bokning av fotbollsplanerlänk till annan webbplats

Foto: Pixbo Wallenstam IBK

Kommunens idrottsanläggningar finns i alla orter och används främst av skolan, föreningslivet  och allmänheten. Det finns idrottshallar, gymnastiksalar, gräsplaner, konstgräsplaner och grusplaner till uthyrning. Kommunen har även en ishall i Landvetter.

Om du upptäcker att någon anläggning saknas vill vi gärna att du hör av dig till oss.

Karta med idrottshall, fotbollsplan, idrottsplats