Vinterskötsel på fotbollsplaner

När det ligger snö på planerna får de inte användas innan driftspersonalen har gjort någon åtgärd, annars packas snön ihop och blir svårare att få bort. Arbetet med att röja planerna går fortare om lagledarna ställer alla mål på sina hjul och gärna i mitten på planen efter träningen.

Information när planerna är spelbara finns på:

facebook.com/fritidforeningharryda Länk till annan webbplats.

Enheten Mark & anläggningar som vinterhåller konstgräsplanerna har även vinterväghållningen med samma maskiner på de kommunala vägarna. De kommunala vägnätet prioriteras först. På helger vinterhålls inte planerna.

Vid plogning plogas planen strax över konstgräset för att sedan bearbeta snön med harv, dragmatta eller borste.

Det är inte alltid en plan plogas, vid lägre snömängd räcker det med harv, dragmatta eller borste. Detta innebär att det kan ligga kvar snö kvar på planerna. OBS! Det är viktigt att driftpersonalen måste få jobba med snön innan planen är spelbar.

Vad som avgör åtgärdstid för att ploga och bearbeta planen spelbar är snödjup, typ av snö, väder och fria uppläggningsytor för snömassor. För att minska åtgärdstiden uppskattas det att ni ställer målen på hjul, målen kommer upp och näten fastnar inte i mattan, och ställ dom gärna på rad i mitten.

Vilken eller vilka planer som börjar plogas beror på vilken maskin som blir klar med sina vägområden. Alla maskiner går inte på alla planer. Bokningar av plan är också en faktor som spelar roll.

Kontakt

Mark och anläggningar
Christer Andersson, driftsamordnare
031-724 82 96
yttreverksamhetsservice@harryda.se