Idrottsanläggningar

I Härryda kommun finns det idrottsanläggningar på alla orter som är tillgängliga för skolan, föreningslivet och allmänheten. Anläggningsbeståndet är varierat och består av bland annat idrottshallar, gymnastiksalar samt natur- och konstgräsplaner. Kommunen har även en ishall i Landvetter.

Karta med idrottshallar, fotbollsplaner, idrottsplatser