Psykisk hälsa och suicidprevention

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste decennierna, särskilt bland unga. För att förebygga psykisk ohälsa arbetar Härryda kommun med flera olika typer av insatser. 

Tre föreläsningar om psykisk hälsa i höst

Mig äger ingen (digital föreläsning)

Hur gör en för att klara av tonåren? Genom att dela med sig av sina egna erfarenheter vill influencern Lina Rask hjälpa andra ungdomar att våga vara sig själva. Måndag 11 oktober kl 18-19.30.

Länk till evenemanget "Mig äger ingen"
OBS! Denna föreläsning kan inte ses i efterhand.

Våga fråga – om suicid

Lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och hur du kan stötta. Med Marcus Eriksson från Suicide Zero och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Torsdag 21 oktober kl 18-19.30 på Mölnlycke kulturhus

Länk till mer information och biljettbokning för Våga fråga – om suicid Länk till annan webbplats.
OBS! Ingen förbokning av biljetter, så kom i god tid, då antalet platser är begränsat.

Tidigare i höst hölls en välbesökt digital föreläsning:

Livsviktiga snack

En föreläsning för dig med barn i åldrarna 9-12 år, om det där med att kunna prata om känslor.

YAM - Youth Aware of Mental Health

YAM är ett arbete för att främja ungas psykiska hälsa. Genom YAM får elever i skolans årskurs 8 hjälp med att lära sig känna igen om de själva eller någon i deras omgivning visar tecken på att må dåligt, och vad de kan göra då. Ungdomarna lotsas i arbetet av personal som genomgått ledarutbildning för YAM, bland annat kuratorer och en av kommunens fältassistenter.

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Många yrken i kommunen handlar om att dagligen möta människor i viktiga delar av deras vardag – exempelvis elever och vårdtagare. Därför satsar Härryda kommun på att höjda kompetensen om psykisk hälsa och psykisk ohälsa bland kommunens medarbetare, genom en grundutbildning i ”Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA – Mental Health First Aid). I utbildningen får man lära sig hur man tidigt identifierar och bäst hjälper en person som lider av psykisk ohälsa. Kurser ges med tre inriktningar: unga, vuxna och äldre. Som en del i det suicidpreventiva arbetet har vi även satsat på att utbilda egna instruktörer som kan erbjuda övriga anställda kurser i MHFA.

Även kommunens förvaltning och förtroendevalda arbetar med frågor om suicidprevention där samtliga anställda har fått ta del av en webbaserad internutbildning för öka kunskapsnivån. Denna internutbildning slår hål på myter och vanföreställningar som finns kring självmord och psykisk ohälsa.

Psykisk hälsa för hållbar utveckling

Arbetet för att främja psykisk hälsa är ett prioriterat instatsområde inom Härryda kommuns arbete för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.

Läs mer

Under Hälsa och livsstil hittar du mer om hur vi arbetar för att främja folkhälsa i Härryda kommun.