Lyssna

Psykisk hälsa och suicidprevention

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste decennierna, särskilt bland unga. För att förebygga psykisk ohälsa arbetar Härryda kommun med flera insatser. 

YAM - Youth Aware of Mental Health

YAM är ett arbete för att främja ungas psykiska hälsa. Genom YAM får elever i skolans årskurs 8 hjälp med att lära sig känna igen om de själva eller någon i deras omgivning visar tecken på att må dåligt, och vad de kan göra då. Ungdomarna lotsas i arbetet av personal som genomgått ledarutbildning för YAM, bland annat kuratorer och en av kommunens fältassistenter.

Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Många yrken i kommunen handlar om att dagligen möta människor i viktiga delar av deras vardag – exempelvis elever och vårdtagare. Därför satsar Härryda kommun på att höjda kompetensen om psykisk hälsa och psykisk ohälsa bland kommunens medarbetare, genom en grundutbildning i ”Första hjälpen till psykisk hälsa” (MHFA – Mental Health First Aid). I utbildningen får man lära sig hur man tidigt identifierar och bäst hjälper en person som lider av psykisk ohälsa. Kurser ges med tre inriktningar: unga, vuxna och äldre. Som en del i det suicidpreventiva arbetet har vi även satsat på att utbilda egna instruktörer som kan erbjuda övriga anställda kurser i MHFA.

Även kommunens förvaltning och förtroendevalda arbetar med frågor om suicidprevention där samtliga anställda har fått ta del av en webbaserad internutbildning för öka kunskapsnivån. Denna internutbildning slår hål på myter och vanföreställningar som finns kring självmord och psykisk ohälsa.

Psykisk hälsa för hållbar utveckling

Arbetet för att främja psykisk hälsa är ett prioriterat instatsområde inom Härryda kommuns arbete för hållbar utveckling utifrån Agenda 2030.

Läs mer

Under Hälsa och livsstil hittar du mer om hur vi arbetar för att främja folkhälsa i Härryda kommun.