Aktiva föräldramöten

Aktiva föräldramöten handlar om att skapa forum för föräldrar och pedagoger i skolan att diskutera aktuella och viktiga teman.

För närvarande utvecklas även material för Aktiva föräldramöten i förskolan.

Syfte

Mötena bygger på ett aktivt deltagande där diskussionsfrågor och värderingsövningar är vanliga inslag. Syftet med Aktiva föräldramöten är att:

  • skapa förutsättningar för föräldrar att utbyta erfarenheter och åsikter med varandra samt lära känna varandra bättre.
  • ge möjlighet att reflektera över sina egna och andras värderingar kring olika teman.

Materialet är uppdelat på följande teman:

  • Vänskap och relationer
  • Självkänsla och självförtroende
  • Allas lika värde
  • 24 -timmarsdygnet (om bland annat kost, sömn, fysisk aktivitet)
  • Den digitala världen
  • Alkohol, narkotika, tobak och spel

Mer information

För mer information kontakta lärare eller rektor på ditt barns skola.

Kontakt

Tove Örjansdotter, Verksamhetsutvecklare
031-724 84 18