Lyssna

Hälsa och livsstil

Folkhälsoarbete

I Härryda kommun arbetar vi för en god folkhälsa. Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Vi arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Hälsofrämjande arbete handlar om att stärka det friska hos människor och om att arbeta för att människor ska bibehålla sin hälsa. Förebyggande arbete handlar om att undanröja risker genom sjukdoms- och skadeförebyggande arbete.

Hur vet vi vad som behövs?

Arbetet utgår ifrån befolkningens behov. Vilka behov som finns ser vi dels genom folkhälsostatistik, dels genom att verksamheter och organisationer som träffar befolkningen på olika sätt i Härryda kommun samverkar med varandra. På det sättet får vi en god uppfattning av olika målgruppers hälsostatus och behov.

Hur arbetar Härryda kommun med folkhälsa?

Framför allt sker det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kommunens verksamheter varje dag, genom exempelvis skola, kultur- och fritidsverksamhet och socialtjänst. Men också i det långsiktiga arbetet med att bygga samhället, genom planering av bostäder, miljö och trafik.
Dessutom ordnar vi regelbundet föredrag, kurser och utbildningar - för den breda allmänheten liksom för särskilda grupper. Exempelvis barn, ungdomar och deras viktiga vuxna.

Särskilt fokus på psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan har ökat de senaste decennierna, särskilt bland unga. För att förebygga psykisk ohälsa arbetar Härryda kommun med flera insatser för att främja psykisk hälsa. Läs mer under Psykisk hälsa och suicidprevention.

Mål för folkhälsa

Vi arbetar för att uppnå nationella folkhälsomål och Härryda kommuns- respektive Västra götalandsregionens mål för folkhälsa.

Tips

Via länkarna nedan hittar du information om föreläsningar, kurser eller andra aktiviteter som påverkar hälsan.

Ungdom:

Ung i kommunen
Information om vad som är på gång i kommunen.
Hjälp till barn och unga

Förälder eller vuxen i barns omgivning:

Förälder/Viktiga vuxna
Inspiration, aktiviteter och stöd för dig som är förälder eller vuxen i barn och ungas omgivning.
Förälder/Viktiga vuxna

Pensionär:

Aktiviteter för dig som är pensionär
Tips på aktiviteter som kommunen, föreningarna och församlingarna erbjuder.
Aktiviteter för dig som är pensionär

Alla:

Föreläsningar och kurser
PDF
Aktiviteter relaterat till hälsa och livsstil
Föreläsningar och kurseröppnas i nytt fönster

Välfärdsbokslut 2015
PDF
Statistik och fakta om Härrydabornas levnadsvillkor och hälsa.
Välfärdsbokslut 2015PDF

Vi finns här
En broschyr med kontaktuppgifter till verksamheter dit du kan vända dig för råd och stöd vid oro eller kriser.
Vi finns härPDF

Hälsans stig
En stig i Mölnlycke markerad med kilometerskyltar.
Hälsans stig
PDF