Lyssna

Utdrag ur belastningsregistret

I Härryda kommun har vi en stor bredd av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. För att skapa bästa förutsättningarna för trygga och säkra rammar för barn- och ungdomsverksamhet uppmanar vi till att föreningarna begära utdrag ur belastningsregistret för alla ledare och ideella som är i kontakt med barn och ungdomar.

Ett svårt ämne att prata om

Ofta anses det vara svårt att prata med föreningens vuxna om sexuella övergrep på barn och ungdomar - det är mycket tabu kring ämnet. Även om det kan verka svårt att begära om ett utdrag ur belastningsregistret från nya, såväl som befintliga ledare, är det viktigt att komma ihåg att detta enbart är för barnens/ungdomarnas skull.

Hur går vi till väga?

Föreningen

  • Informera ledaren/ideella om att hen ska kunna uppvisa utdraget från belastningsregistret utan anmärkning. Berörd personal beställer utdraget från Polisen
  • Notera att ledaren uppvisat intyg (se förslag på dokument under ”relaterad information”). Ledaren behåller originalet, det är giltigt 1 år från utskriftsdatum.
  • Det är bra om föreningen bestämmer en rutin för hur ofta ledare/ideella ska beställa utdrag, årligen/vartannat år/vart tredje år…

Polismyndigheten – utdrag ur belastningsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledaren/ideella

  • Du beställer utdraget från Polismyndigheten. Det finns olika utdrag beroende på vilken typ av anställning det gäller, för föreningsledare/ideella gäller ”Registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg”. Utdraget beställs alltid av den anställde själv och skickas till folkbokföringsadressen.

Polismyndigheten – utdrag ur belastningsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är ett enkelt sätt från föreningens sida att förhindra ”obehöriga” att komma i kontakt med barn och ungdomar.