Såhär gick det till när det nya stödet togs fram

På denna sida kan du läsa mer om uppdraget att ändra stödet, workshop-anteckningar, synpunkter som förts fram och hur processen gick till.

Föreningars synpunkter på förslag

Ett förslag på framtidens stöd till ideella föreningar och folkbildning skickades ut till föreningslivet 12 maj för åter-koppling senast 14 juni 2020. Telefontider erbjöds samtliga föreningar för att få sina frågor besvarade.

Här är de synpunkter som skickats in:
Föreningars skrivelser i fullformat Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Föreningars synpunkter och förvaltningens kommentarer Excel, 63.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag stöd till ideella föreningar och studieorganisationer

Resultat workshop om framtidens stöd till ideell verksamhet

Presentationsmaterial: Återkoppling - Översyn av stöd till ideell verksamhet Pdf, 802.2 kB.

Under januari och februari bjöd kommunen in ideellt engagerade invånare till en workshop om framtidens stöd till ideell verksamhet. Med utgångspunkt i kommunens vision diskuterade föreningsaktiva nuläge och utveckling. Läs mer om vilka förslag som lyftes på workshopen.

27 januari i Hindås stationshus Pdf, 4.2 MB.
29 januari i Landvetters kulturhus Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
3 februari i Mölnlycke kulturhus Pdf, 2.2 MB.

Bakgrund

Politikerna i kommunstyrelsen gav i mars 2018 förvaltningen i uppdrag att göra en totalöversyn av bidrag och taxor till föreningslivet i kommunen. Under 2018 samlades det in tankar från föreningar i kommunen om vad som fungerar bra idag och vad som kan bli bättre.

Förvaltningen lämnade ett förslag på nya bidrag och taxor till välfärdsnämnden i juni 2019. Utifrån förslaget beslutade välfärdsnämnden att inhämta fler synpunkter från föreningslivet. Välfärdsnämnden beslutade i november 2019 att översynen ska fortsätta under första halvåret 2020. Slutligt beslut om det nya stödet togs av kommunfullmäktige i oktober 2020.