Till innehållet

Uthyrning av kommunala anläggningar

Föreningsservice har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en total översyn av regelverket för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar till föreningar.

Förslag på regler och principer

Under våren 2022 har ett förslag på regler och principer för uthyrning av kommunala lokaler och anlägningar, tidsbokning och modell för taxor arbetats fram.

Arbetet har gjorts av tjänstepersoner i kommunen i dialog med en grupp politiker och en referensgrupp utsedd av rådet för idéburna organisationer.

Har du frågor?

Boka tid för digitalt möte eller via telefon. För att boka tid ring 031 - 724 61 00 eller maila foreningsservice@harryda.se

Har du synpunkter?

Synpunkter tas tacksamt emot. Maila senast 15 november till foreningsservice@harryda.se

Dialog hösten 2022

Under hösten bjuds alla föreningar in till dialog om förslaget. Alla föreningar kommer även kunna boka in enskilda möten för att ställa sina frågor på förslaget samt skicka in skriftliga synpunkter. Förslaget skickas ut i september.

Dialogtillfällena sker på kvällstid på tre orter. Föranmäl ditt deltagande till foreningsservice@harryda.se.

  • 6 oktober i Hindås
  • 12 oktober i Landvetter
  • 18 oktober i Mölnlycke

Process

Tid

Aktivitet

Våren 2022

Arbete med förslag

September

Förslag skickas ut till föreningar

Oktober

Dialogtillfällen

November - januari

Alla synpunkter besvaras och återkopplas. Eventuella ändringar av förslaget.

Våren 2023

Politiskt beslut

Om uppdraget

Översynen ska följa kommunfullmäktiges beslutade inriktning för stöd till ideella föreningar och folkbildning. Det innebär att aktiviteter står i centrum, barn och unga är prioriterade och oavsett vilken inriktning en förening har valt är kommunens stödformer möjliga att söka.

Utredningsarbetet görs i samarbete med politiker och föreningsaktiva med målet att komma fram till bästa möjliga lösningar.

Kontakt

Föreningsservice

031-724 64 46

Telefontid
Måndag: 13-15
Torsdag: 13-15

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-28