Till innehållet

Översyn av regelverk och hyror för kommunala anläggningar

Föreningsservice har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en total översyn av regelverket för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar till föreningar.

Om uppdraget

Översynen av regelverket för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar till föreningslivet ska följa kommunfullmäktiges beslutade inriktning för stöd till ideella föreningar och folkbildning. Det innebär att aktiviteter står i centrum, barn och unga är prioriterade och oavsett vilken inriktning en förening har valt är kommunens stödformer möjliga att söka.

Som en del av översynen utfördes ett utredningsarbete under 2022. Utredningsarbetet gjordes i samarbete med politiker och föreningsaktiva med målet att komma fram till bästa möjliga lösningar. Ett förslag arbetades fram som en del av utredningsprocessen.

Våren 2023

Den 4 maj 2023 kommer kommunstyrelsen ta upp frågan och därefter tar kommunfullmäktige beslut om förslaget som framarbetades år 2022.
Om kommunfullmäktige beslutar om regler och principer i förslaget kommer sedan utbildningsnämnden att bestämma om hyresnivåerna.
Kontakta politiska företrädare om du har åsikter som du vill framföra.

Förslag på regler och principer

Under våren 2022 arbetades ett förslag fram på regler och principer för uthyrning av kommunala lokaler och anlägningar, tidsbokning och modell för hyror.
Arbetet gjordes av tjänstepersoner i kommunen i dialog med en grupp politiker samt en referensgrupp utsedd av rådet för idéburna organisationer. Förslaget skickades därefter ut i september 2022 till föreningslivet.

Dialog hösten 2022

Under hösten bjöds alla föreningar in till dialog om förslaget. Alla föreningar gavs även möjlighet till att boka in enskilda möten för att ställa sina frågor på förslaget samt skicka in skriftliga synpunkter. Dialogtillfällena ägde rum på kvällstid på tre orter.

  • 6 oktober i Hindås
  • 12 oktober i Landvetter
  • 18 oktober i Mölnlycke

Process 2022/2023

Tid

Aktivitet

Våren 2022

Arbete med förslag

September

Förslag skickades ut till föreningar

Oktober

Dialogtillfällen

November - januari

Alla synpunkter besvarades och återkopplades. Eventuella ändringar av förslaget gjordes.

Våren 2023

Politiskt beslut

Kontakt

Föreningsservice

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-27