Till innehållet

Utvecklingsstöd

Föreningar som vill utveckla sin verksamhet i nya riktningar kan söka utvecklingsstöd. Stödet kan exempelvis användas av föreningar som vill bredda sin verksamhet till nya målgrupper eller satsa på innovativa samarbeten för att öka ungas delaktighet.

Prioriterade utvecklingsområden

Stödet prioriterar utveckling av

  • ungas medbestämmande och delaktighet
  • sätt för deltagare att mötas över generationer
  • sätt att nå ut till människor som inte finns i det traditionella föreningslivet genom exempelvis digitala lösningar
  • samarbete med andra föreningar, enskilda verksamheter och folkbildningsorganisationer.

Stödets storlek

Följande ligger till grund för stödets storlek

  • graden av nyskapande
  • angelägenhetsgrad för föreningen
  • angelägenhetsgrad som inspiration för andra
  • rimlig plan för hur utvecklingsinsatsen integreras i föreningens verksamhetsplanering efter projekttidens slut

Ansök om utvecklingsstöd

Ansökan ska innehålla projektbeskrivning med mål, syfte, aktiviteter, tidplan och budget. I ansökan ska redovisas vilka andra organisationer som medel är sökta och/eller beviljade hos. Ansökan om utvecklingsstöd lämnas senast 1 februari eller 1 augusti.

Redovisning och utbetalning

Den beviljade summan från Härryda kommun betalas ut efter att föreningen har skickat in en redovisning av insatsen till kommunen. Redovisningen ska skickas in senast två månader efter att insatsen slutförts, dock senast 15 december innevarande år.

Denna stödform kan inte sökas av studieförbund eller andra folkbildningsorganisationer med särskilt avtal.

Kontakt

Föreningsservice

031-724 64 46

Telefontid
Måndag: 13-15
Torsdag: 13-15

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-27