Till innehållet

Stöd till förbättring av lokal eller anläggning

Föreningar som vill förbättra sina lokaler kan söka stöd för exempelvis renovering, upprustning eller maskiner.

Vilka förbättringar får man stöd till?

Stödet prioriterar åtgärder som fokuserar på tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar. Åtgärden ska behövas för att föreningen ska kunna utöva sin verksamhet. Stöd ges inte till upprustning och reparationer som kan räknas som vanligt underhåll.

Föreningen ska ha en god medfinansiering av det som ska göras. Medfinansieringen kan vara i form av exempelvis pengar eller ideellt arbete.

Ansök i förväg

Insatsen bör inte ha påbörjats innan föreningen har sökt och beviljats stöd. Arbeten som görs innan beslut om stöd tagits görs på egen risk då föreningen inte vet om stöd beviljas. Denna stödform kan inte sökas av studieförbund eller andra folkbildningsorganisationer med särskilt avtal.

Stödets storlek

Stöd kan beviljas upp till 50 % av kostnaderna. Om föreningen även beviljas stöd från till exempel Boverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet justeras kommunens stöd för att möta eventuella tvingande villkor från dessa. Stödet anpassas neråt om byggnationen vid redovisning och besiktning inte motsvarar ansökans kostnader.

Ansökan

Ansökan för stöd till förbättring av lokal eller anläggning ska lämnas in senast 1 november.

Redovisning och utbetalning

Redovisning av genomförda åtgärder och ekonomiska utfall ska lämnas till Härryda kommun senast 30 november året efter beslut. I annat fall förfaller rätten till det beviljade stödet.

Utbetalning sker i form av delutbetalningar under pågående arbete efter besiktning eller som en klumpsumma. Slutbetalning sker när insatsen är helt slutförd och åtgärderna är färdigställda och besiktigade.

Kontakt

Föreningsservice

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-15