Till innehållet

Stöd genom särskilda avtal

Särskilda avtal sluts när en organisations verksamhet bedöms vara av särskilt stor samhällelig betydelse av exempelvis demokratiska eller geografiska skäl.

Stödet ger den breda allmänheten tillgång till

  • speciellt angelägen verksamhet inom kultur- och fritidsverksamhetens kompetensområde
  • speciella lokaler/anläggningar ägnade för sådana aktiviteter

Avtal beslutas av Välfärdsnämnden.

Kontakt

Föreningsservice

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-27