Till innehållet

Aktivitetsstöd - deltagare

Aktivitetsstöd kan användas till ett varierat utbud av aktiviteter. Stödet kan sökas för tre målgrupper; barn och unga, personer med funktionsnedsättning och 65 år eller äldre.

Barn och unga

Denna stödform kan sökas av föreningar som arrangerar aktiviteter för barn och unga mellan 7-20 år.

Personer med funktionsnedsättning

Denna stödform kan sökas av föreningar som arrangerar aktiviteter som är inkluderande för personer med funktionsnedsättning. Stödet kan exempelvis användas för att stärka, tillgängliggöra eller på annat sätt anpassa aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar.

65 år eller äldre

Denna stödform kan sökas av föreningar som arrangerar aktiviteter för personer som är 65 år eller äldre. Stödet används för att bidra till ett positivt seniorliv och motverka ofrivillig ensamhet.

Så fungerar det

Varje aktivitet ska ha en utsedd ansvarig person närvarande. Om den ansvariga personen tillhör någon av målgrupperna är även den möjlig att söka stöd för.

Stödet baseras på antalet deltagartillfällen. En förening kan räkna ett deltagartillfälle per person och dygn. Om en person exempelvis deltar i flera aktiviteter i en och samma förenings regi under en dag, kan bara ett deltagartillfälle det dygnet räknas.

En förening kan söka stöd för maximalt 30 deltagartillfällen för en aktivitet. I denna stödform ingår inte studieverksamhet.

Stödets storlek

Det anslagna stödet fördelas på alla sökande föreningar. Därför kan man inte veta i förväg exakt vad varje förening kommer att få.

Aktivitetskort på nätet (APN)

Aktivitetsstödet söks genom aktivitetskort på nätet (APN). Du kan som förening välja att även registrera deltagartillfällen genom APN.
OBS! Deltagartillfällen kommer enbart vara möjligt att rapportera i APN för vårterminen 2023 fram till 30 juni. Från och med den 1 juli rapporteras aktiviteter genom närvarokort i kommunens nya e-tjänst Rbok. Läs mer om Rbok.

Du kan även välja ett annat föreningssystem. Mer information om det hittar du hos Sveriges Föreningssystem Länk till annan webbplats..

Vid ansökan om stöd för deltagartillfälle kan en person endast tillhöra en målgrupp. Året delas upp i två stödperioder där föreningarna rapporterar vårterminens respektive höstterminens aktiviteter.

Härryda kommun har samma sista datum för ansökan som Riksidrottsförbundets LOK-stöd.

Kontakt

Föreningsservice

031-724 64 46

Telefontid
Måndag: 13-15
Torsdag: 13-15

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-25