Till innehållet

Rbok: Ny e-tjänst för lokalbokning och ekonomiskt stöd

Under våren 2023 kommer kommunens nya e-tjänst Rbok att lanseras. Införandet av Rbok innebär att tidigare system som APN och FRI helt fasas ut från och med den 30 juni 2023.

Enklare att boka kommunens lokaler och söka stöd


Lanseringen av Rbok är ett steg i ledet att kunna tillhandahålla en mer funktionell och effektiv service till föreningar verksamma i Härryda kommun.
E-tjänsten innebär större möjligheter för hjälp till självhjälp där föreningar framåt kommer kunna hantera olika ärenden som lokalbokning och ansökan om ekonomiskt stöd i ett och samma system.

Rbok tillhandahåller en modern förteckning över kommunens lokalresurser samtidigt som det möjliggör för ett enklare och mer funktionellt användande. Som hyresgäst kan du exempelvis självständigt boka alla tider på dygnet, markera lokalresurser som favoriter, skapa bevakning på lediga tider samt välja mellan flera olika betalningsalternativ.

Tidsplan för lansering av Rbok


Lanseringen av Rbok kommer ske stegvis. För föreningar innebär det att två steg behöver utföras under våren som del av införandet. Stegen är följande:

  1. Registrera förening i Rbok
  2. Skapa närvarokort i Rbok . Närvarokort är en förutsättning för att kunna söka aktivitetsstöd för hösten 2023.

1. Registrera förening i Rbok
Föreningar som bokar kommunens lokaler eller mottar ekonomiskt stöd behöver registrera sin förening i Rbok. Registrering av er förening i Rbok är en förutsättning för att få stöd i relation till säsongsplanering och hyrning av lokaler för hösten. Information och instruktion om hur man registrerar sin förening skickades ut i februari 2023. Kontakta Föreningsservice om er förening önskar information om hur er förening kan registrera sig.

2. Skapa närvarokort/föra över deltagare till Rbok
När föreningen registrerats i Rbok behöver uppläggning av närvarokort göras för att ni som förening ska kunna närvaroföra aktiviteter från och med 1 juli och söka aktivitetsstöd i Rbok för hösten. Uppläggningen av närvarokort sker på olika sätt beroende på i vilket system som er förening rapporterar in i dagsläget.

Läs mer om bokning i Rbok här.

Nej, för att kunna använda dig av Rbok behöver du logga in med ditt BankID. Det går även bra att logga in med andra e-legitimationer som exempelvis Freja eID.

Föreningar väljer själva vem i föreningen som får ansvaret att registrera föreningen i Rbok. När föreningen är registrerad i Rbok kan därefter den personen lägga till fler användare som kan använda e-tjänsten i föreningens namn.

Övergången till Rbok påverkar inte hur er förening ska rapportera vårens aktiviteter för aktivitetsstöd. Närvarokorten för vårens verksamhet fortsätter skötas på samma sätt som tidigare och slutförs i de system som er förening tidigare använt sig av hela vårterminen ut.

Införandet av Rbok påverkar inte tidsfördelningen för säsongen 2023/2024. Föreningar som är med i tidsfördelningen skickar in intresseanmälan och aktuella grupper under våren till Föreningsservice. Därefter fördelar Föreningsservice tiderna för säsongen och lägger in planeringen i Rbok. Den 21 augusti öppnar sedan Rbok för bokning av övriga lediga tider.

Den 21 augusti 2023 öppnar Rbok för bokning av tider i kommunens lokaler och anläggningar. Då kan privatpersoner, föreningar, företag m.fl. börja använda e-tjänsten för bokning av lokaler.

Fram till den 21 augusti bokar man lokaler som tidigare, via Friwebb Länk till annan webbplats..

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-27