Kontakt
Lyssna

Lotteritillstånd

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – spellagen länk till annan webbplats(2018:1138). Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterierlänk till annan webbplats. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen (det som tidigare hette Lotteriinspektionen) för.

Föreningsservice ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom Härryda kommun. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner hanteras av Spelinspektionen.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

När behöver lotteriet inte registreras?

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering. Bland annat krävs ingen licens eller registrering där deltagande inte kräver betalning av en insats eller om det sker under privata former med låga belopp. En ideell förening eller registrerat trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet behöver inte heller registrera lotteriet när det handlar om:

* Ett mindre lotteri som ordnas i samband med en tillställning som föreningen eller trossamfundet anordnar eller deltar i.

  • Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp* (cirka 11 kronor 2019).
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/6 prisbasbelopp* (cirka 7 750 kronor 2019).
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.


* Ett lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning, offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

  • Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp* (cirka 11 kronor 2019).
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/60 prisbasbelopp* (cirka 775 kronor 2019).

*2019 års prisbasbelopp är 46 500 kronor.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

 

Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in till angiven adress. Förutom ansökan ska din förening också skicka in föreningens stadgar och årsmöteshandlingar (om ni inte redan gjort det tidigare) samt styrelseprotokoll där det framgår att föreningen beslutat om lotteri och vem som utsetts till ansvarig för lotteriet.

Blankett för ansökan om registreringslotteriPDF

Vilka krav ställs på registreringslotteriet

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp (1 548 450 för 2019)* under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

*2019 års prisbasbelopp är 46 500 kronor.

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

När en förening fått registrering utser Föreningsservice en lotterikontrollant. Kontrollanten ska tillsammans med ansvarig för lotteriet, som föreningen utsett, komma överens om alla detaljer kring lotteriet innan det genomförs. Kontrollanten ska se till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälpa föreningen med tips och råd. Föreningens lotteriansvarig ska efteråt redovisa lotteriet till kontrollanten och Föreningsservice.

Hur redovisar föreningen lotteriet?

När lotteriet är genomfört ska kontrollantarvode betalas in till Härryda kommun och lotteriet redovisas snarast möjligt till Kontrollanten, dock senast 15 feb året efter. Om redovisningen kan godkännas skickar sedan kontrollanten in redovisningen till Föreningsservice.

Redovisningsblankett lotteriPDF

Vad händer med "gamla tillstånd"?

Föreningar som har gällande tillstånd enligt 17§ Lotterilagen, behåller dem så länge de gäller.

Lotterier som inte kräver registrering eller licens enligt spellagen länk till annan webbplats2018:1138 - räkneexempel

Vissa lotterier kräver varken registrering (från kommunen) eller licens (från spelinspektionen). Bland annat krävs ingen registrering eller licens där deltagande inte kräver betalning av en insats, alltså ett lotteri som är gratis att delta i, eller om det sker under privata former med låga belopp, se text ovan.

Oftast är föreningslotterier ganska små och det kan ibland löna sig för föreningen att ha ett lägre pris på lotterna för att slippa registreringsavgift och arvode till lotteriinspektör. Dessutom slipper ni onödig administration. Här nedan har vi några exempel:

Exempel 1: Ett mindre lotteri som anordnas i samband med en tillställning t.ex. en mindre marknad eller idrottscup.

  • Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp* (cirka 11 kronor 2019).
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/6 prisbasbelopp* (cirka 7 750 kronor 2019).
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna ska vara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde.

2000 lotter som kostar 10 kr styck gör att den potentiella omsättningen (insatsernas värde) blir 20 000 kr, vinsternas värde uppgår till 7 500 kr, alltså 37,5 % av insatsernas värde. Om föreningen bara säljer 1500 lotter blir omsättningen 15 000 kr och vinsternas värde blir då alltså 50 % av insatsernas värde.

Exempel 2: Lotteri i samband med en offentlig nöjestillställning, offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk, t.ex. en festival eller stadsmarknad.

  • Lottpriset får vara högst 1/4 000 prisbasbelopp* (cirka 11 kronor 2019).
  • Vinsten får endast utgöras av varor och värdet av den högsta vinsten får uppgå till högst 1/60 prisbasbelopp* (cirka 775 kronor 2019).
200 lotter som kostar 10 kr styck gör att den potentiella omsättningen (insatsernas värde) blir 2000 kr, vinsternas värde uppgår till 750 kr alltså 37,5 % av insatsernas värde. Om föreningen bara säljer 150 lotter blir omsättningen 1500 kr, och vinsternas värde blir då alltså 50 % av insatsernas värde.

*2019 års prisbasbelopp är 46 500 kronor.

Hör av er om ni har frågor!

Kontakt

Sinikka Duvsund, administratör
031-724 64 45
sinikka.duvsund@harryda.se

Relaterad information

Externa länkar