Ledarutbildning

Kompetenta och duktiga ledare är något som vi ser som en förutsättning för en trygg och utvecklande miljö i föreningen. Därför lämnar kommunen bidrag för utbildning av de ideella ledare som finns i våra föreningar.

Kursen Idrottsskador under Idrottens ledarvecka

För att verksamheten i en förening ska kunna leva, växa och utvecklas krävs att styrelsen och övriga medlemmar har grundläggande föreningskunskaper. Det krävs också att ledarna har rätt kompetens för de åldersgrupper som de ansvarar för.

Kommunen samarbetar med SISU Idrottsutbildarna Väst som är idrottens studie- och utbildningsorganisation och kan erbjuda olika typer av ledarutbildningar till idrottsföreningar.

För mer information om SISU Idrottsutbildarna Väst och vilken hjälp de kan ge kontakta Linnéa Tyden Busck, idrottskonsulent,

telefon: 0709-26 58 81, e-post: Linnea.tydenbusck@vgidrott.se

Ledarutbildningsbidrag

Kommunen erbjuder ett ledarutbildningsbidrag som ger föreningar möjlighet att utbilda ledare på klubbnivå. Minimiåldern för att kunna erhålla bidraget är 15 år. Ansökan måste skickas in senast 60 dagar efter avslutad kurs. Kursintyg, kursprogram och kvitto på erlagd kursavgift ska bifogas ansökan. Utbildningsbidrag utgår med högst 400 kr/dag och max 1500 kr/deltagare och kurs.

Ledarutbildningsbidrag utgår också till lokala kurser på hemorten inom föreningen eller tillsammans med annan förening. För sådana kurser ska ämnesval, studieplan och kostnadsuppgift sändas in för godkännande innan kursen startar. Vi ser positivt på denna form av ledarutbildning.

Ansökan ledarutbildningsbidrag Öppnas i nytt fönster.