Lyssna

Information och nyheter

Vi kommer löpande att lägga upp nyheter om vad som rör sig i föreningslivet och dela med oss av nyttig information. Du kan även följa oss på vår facebooksida.

www.facebook.com/fritidforeningharrydalänk till annan webbplats

Föreningar är välkomna att kontakta oss om ni vill att vi ska göra ett reportage om er förening eller en speciell händelse i föreningen.

OBS: Du kan läsa nyheter på Facebook även om du inte har ett konto!

Information om gdpr - dataskyddsförordningen

Härryda kommun behandlar personuppgifter när föreningen söker lokalt aktivitetsbidrag hos oss

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om medlemmar i föreningar och samlar in för- och efternamn samt personnummer. Vi sparar även information om medlemmarnas aktivitet, till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal de varit i.

Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla föreningens bidragsansökan utifrån Härryda kommuns bidragsregler. Uppgifterna används också för statistik.

Medlemsuppgifterna kommer från föreningarna och skickas in via föreningens system för närvarohantering eller genom att föreningen skickar in en bidragsansökan med personuppgifterna. Vi tillämpar integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån Härryda kommuns gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan komma att dela personuppgifterna med underbiträden för systemutveckling och med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att

  • få veta vilka personuppgifter som Härryda kommun har om dig.
  • höra av dig om du tycker att en uppgift som vi har om dig är felaktig eller missvisande. Kontakta oss med en begäran om att vi ska rätta uppgifterna.
  • höra av dig om du tycker att Härryda kommun har hanterat personuppgifter om dig på ett felaktigt sätt.

Läs mer om dina rättigheter kring personuppgifter här.länk till annan webbplats

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter som handlar om personuppgifter?

Madeleine Arvidsson Wäli, dataskyddsombud för Härryda kommun. Dataskyddsombudets roll är dels att bevaka att kommunen följer lagstiftningen, men även att ge råd om GDPR-frågor till kommunanställda som hanterar personuppgifter.
031-335 52 53
länk till annan webbplats
e-post till dataskyddsombud

Om du är missnöjd med de svar du har fått av kommunens kontaktperson eller av dataskyddsombudet, kan du lämna in klagomål till Datainspektionenlänk till annan webbplats som är tillsynsmyndighet.