Information och nyheter

Vi kommer löpande att lägga upp nyheter om vad som rör sig i föreningslivet och dela med oss av nyttig information på vår facebooksida Länk till annan webbplats..

Föreningar är välkomna att kontakta oss om ni vill att vi ska göra ett reportage om er förening eller en speciell händelse i föreningen.

Information om gdpr - dataskyddsförordningen

Härryda kommun behandlar personuppgifter när föreningen söker lokalt aktivitetsbidrag hos oss

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om medlemmar i föreningar och samlar in för- och efternamn samt personnummer. Vi sparar även information om medlemmarnas aktivitet, till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal de varit i.

Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla föreningens bidragsansökan utifrån Härryda kommuns bidragsregler. Uppgifterna används också för statistik.

Medlemsuppgifterna kommer från föreningarna och skickas in via föreningens system för närvarohantering eller genom att föreningen skickar in en bidragsansökan med personuppgifterna. Vi tillämpar integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån Härryda kommuns gällande dokumenthanteringsplan.

Vi kan komma att dela personuppgifterna med underbiträden för systemutveckling och med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att

  • få veta vilka personuppgifter som Härryda kommun har om dig.
  • höra av dig om du tycker att en uppgift som vi har om dig är felaktig eller missvisande. Kontakta oss med en begäran om att vi ska rätta uppgifterna.
  • höra av dig om du tycker att Härryda kommun har hanterat personuppgifter om dig på ett felaktigt sätt.

Läs mer om dina rättigheter kring personuppgifter här. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter som handlar om personuppgifter?

Dataskyddsombud
För kontakt med Härryda kommuns dataskyddsombud:
Johan Bergström
Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
402 22 Göteborg
031-350 00 00
dso@goteborgsregionen.se

Integritetsskyddsmyndigheten
Om du vill klaga på Härryda kommuns behandling av personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) som är tillsynsmyndighet inom området:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
08-657 61 00