Lyssna

Framtidens stöd till föreningslivet

Kommunstyrelsen har beslutat att det ska göras en totalöversyn av bidrag och stöd till kommunens föreningsliv.

Förslag stöd till ideella föreningar och studieorganisationer

Nu finns förslag på framtida föreningsstöd till ideella föreningar och studieorganisationer. Förslaget har skickats till föreningslivet för återkoppling senast 14 juni 2020. Läs förslaget här.PDF

Se inspelad presentation som beskriver bakgrunden och som ger förklaringar till förslaget.

Alla föreningar som vill kan boka en telefontid för att ställa frågor och få svar utifrån sin förening. Se förslag på tider.Word Sidan uppdateras allteftersom tider bokas upp.

Resultat workshop om framtidens stöd till ideell verksamhet

Presentationsmaterial: Återkoppling - Översyn av stöd till ideell verksamhetPDF

Under januari och februari bjöd kommunen in ideellt engagerade invånare till en workshop om framtidens stöd till ideell verksamhet. Med utgångspunkt i kommunens vision diskuterade föreningsaktiva nuläge och utveckling. Läs mer om vilka förslag som lyftes på workshopen.

27 januari i Hindås stationshusPDF
29 januari i Landvetters kulturhusPDF
3 februari i Mölnlycke kulturhusPDF

Bakgrund

Politikerna i kommunstyrelsen gav i mars 2018 förvaltningen i uppdrag att göra en totalöversyn av bidrag och taxor till föreningslivet i kommunen. Under 2018 samlades det in tankar från föreningar i kommunen om vad som fungerar bra idag och vad som kan bli bättre.

Förvaltningen lämnade ett förslag på nya bidrag och taxor till välfärdsnämnden i juni 2019. Utifrån förslaget beslutade välfärdsnämnden att inhämta fler synpunkter från föreningslivet. Välfärdsnämnden beslutade i november 2019 att översynen ska fortsätta under första halvåret 2020.