Kontakt
Lyssna

Nulägesanalys

En viktig utgångspunkt för att kunna utveckla sin verksamhet är att det finns en gemensam bild av verksamheten. I nulägesanalysen läggs grunden för kommande års prioritering av utvecklingsfrågor genom att skapa den gemensamma bilden av verksamheten och dess utvecklingsbehov. 

Det finns olika sätt att genomföra en nulägesanalys på och föreningen väljer givetvis själv vilket verktyg eller metod man vill använda sig av. Här tipsar vi om två enkla metoder, SWOT-analysen och skattningsverktyget.

Nulägesanalysen är tänkt att användas som grund för den årliga uppföljning som kommunen ska göra med alla certifierade föreningar.

SWOT-analys​

SWOT är en förkortning och står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen är en enkel och användbar metod för många samman-hang. Metoden har skapats för företag men kan lika bra användas i föreningar. Metoden kan användas bland annat för att analysera strategier, göra utvärderingar och nulägesanalyser och för att dra upp riktlinjer för framtiden.

SWOT-analyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skattningsverktyg​

SISU Idrottsutbildarna har ett skattningsverktyg som idrottsföreningen kan använda för att få in ett underlag till sin nulägesanalys av föreningen. Med utgångspunkt från skattningsverktyget har föreningen sedan möjlighet att ansöka om medel från Idrottslyftet i sitt fortsatta utvecklingsarbete. På SISU Idrottsutbildarnas hemsida finns mer information om vilken hjälp föreningen kan få i sitt arbete.


Linnéa Tyden Busck jobbar som idrottskonsulent på SISU Idrottsutbildarna Väst/Västra Götalands Idrottsförbund och ansvarar för kontakten med idrottsföreningarna i Härryda. Ni når henne på 
0709-26 58 81 eller Linnea.tydenbusck@vgidrott.se
Skattningsverktygetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Andreas Høgfeldt föreningsutvecklare
031-724 64 59
andreas.hogfeldt@harryda.se