Till innehållet

Utveckling av Råda Säteri

Härryda kommun utvecklar Råda Säteri som lokalt utflyktsmål, för att det ska bli känt och använt av fler. Inriktningen för utvecklingen av Råda Säteri antogs av kommunfullmäktige i december 2019.

Råda Säteri ägs av Härryda kommun. Vi utvecklar Råda Säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde. Områdets styrkor – dess historia, läge, trädgård och möjligheter till naturupplevelser – värnas och förstärks. Aktiviteter och arrangemang kring mat, kultur och hälsa blir fler. För att Råda Säteri ska vara en levande och välkomnande plats året om.

Renovering av mangårdsbyggnad

  • Hösten 2022-sommaren 2023 renoverias mangårdsbyggnaden invändigt. Det ska skapa förutsättningar för att driva en modern restaurang i byggnaden. Renoveringen beräknas vara klar hösten 2023.
    Läs mer Klart för invändig renovering av mangårdsbyggnaden på Råda Säteri
  • En grundlig undersökning av byggnadens interiöra ytskikt har genomförts, för att bland annat få fram tidigare färgsättningar. Arbetet genomfördes med stöd av Länsstyrelsen.
    Läs mer Färggrann historia framträder på Råda säteri
  • Under 2020 fick balkongen trappor som gör att du kan nå balkongen nerifrån terrassen på markplan. Precis som för hundra år sedan!
  • Under 2019 renoverades delar av det yttre på mangårdsbyggnaden på Råda Säteri. Södra fasaden målades om, fönster byttes ut, stensockeln är iordningställd.

Förfrågningar om bröllop, fester eller andra bokningar som rör mangårdsbyggnaden på Råda Säteri kan tyvärr inte tas emot under tiden som renoveringen pågår.

Blommor och crêpes i öst

Crêperie i Lillstugan

2020 startade pop-up-crêperiet Crêpe et Ciel och lockar sedan dess matglada gäster till Lillstugan, där crêpes, galetter, äppelmust med mera serveras för avnjutning i trädgården.

Bänkar och äppelträd i östra parken

Östra delarna av parken på Råda Säteri har fått ett lyft under 2021. Lillstugan är renoverad, sittplatser i form av rundade bänkar finns under flera träd och nya äppelträd har planterats i äppelträdgården.

Blomsteräng och snittblommor

Nedanför Sjövillan är en blomsteräng med perenner anlagd till förmån för både bin och människor. Trädgårdsmästarna hos Blomsterbacken har anlagt en odling av snittblommor och grönt för försäljning.

Trädgårdscafé i Västra flygeln

Trädgårdscaféet flyttade in i Västra flygeln 2019 efter genomförd upphandling. Under första halvan av 2020 fick de förbättrade tillagningsmöjligheter genom upprustning av köket.

Liv i fler byggnader

Design och te i östra flygeln

I Östra flygeln finns sedan 2020 inredningsföretaget Dandy Days, med showroom och butik. De har sin butik öppen för Råda Säteris besökare på lördagar, söndagar och vid särskilda arrangemang. 2022 flyttade Tesällskapet in i byggnaden. De anordnar Te-events och har även teer och annat till försäljning.

Förstärkta vägar och skyltning

  • Råda Säteri har fått helt nya skyltar, som välkomnar och visar vägen för besökare på området.
  • Grusvägen som går österut från allén, och som är viktig för flera av verksamheterna på området, har förstärkts.

Inriktningsdokument för Råda Säteri

Det var 2019 som kommunfullmäktige beslutade att anta inriktningen för utveckling av Råda Säteri. Bland annat slår inriktningen fast att en restaurang bör finnas i mangårdsbyggnaden, när renoveringen av denna är klar.
Inriktningsdokumentet för utvecklingen av Råda Säteri Pdf, 645 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Martina Johansson, besöksnäringsutvecklare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-26