Utveckling av Råda Säteri

Härryda kommun utvecklar Råda Säteri som lokalt utflyktsmål, för att det ska bli känt och använt av fler. Inriktningen för utvecklingen av Råda Säteri antogs av kommunfullmäktige i december 2019.

Råda Säteri ägs av Härryda kommun. Vi utvecklar Råda Säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde. Områdets styrkor – dess historia, läge, trädgård och möjligheter till naturupplevelser – värnas och förstärks. Samtidigt åtgärdar vi områdets svagheter – exempelvis otydlighet kring var du får vistas och vad du kan göra på olika platser – genom exempelvis bättre skyltning. Aktiviteter och arrangemang kring mat, kultur och hälsa ska bli fler. Visionen är ett levande Råda Säteri, året om.

Händelser i utvecklingsarbetet

Renovering av mangårdsbyggnaden

Under 2020 fick balkongen sig ett lyft - eller åtminstone har trappor kommit på plats som gör att du kan nå balkongen nerifrån terrassen på markplan, precis som för hundra år sedan! Under 2021 fortsätter upprustningen interiört, för att kunna välkomna verksamhet under 2022.

1930 revs de balkongtrappor som fram till dess knöt ihop balkongen med trädgården på Råda säteri. Arkivbild Härryda kommun.

Under 2019 renoverades delar av det yttre på mangårdsbyggnaden på Råda Säteri. Södra fasaden målades om, fönster byttes ut, stensockeln är iordningställd.

Samtidigt har en grundlig undersökning av byggnadens interiöra ytskikt gjorts, för att bland annat få fram tidigare färgsättningar. Arbetet genomfördes med stöd av Länsstyrelsen. Läs mer i nyheten Färggrann historia framträder på Råda säteri

Förfrågningar om bröllop, fester eller andra bokningar som rör mangårdsbyggnaden på Råda Säteri kan tyvärr inte tas emot under tiden som renoveringen pågår.

Skyltning pågår

Råda Säteri har fått ett helt nytt skyltprogram, där fler och fler gröna skyltar nu välkomnar och visar vägen för besökare på området.

Liv i fler byggnader

Under 2020 har ett pop-up-crêperie lockat matglada gäster till luckan i Lillstugan, där crêpes, galetter, äppelmust med mera serverats för avnjutning i trädgården. Verksamheten blir nu mer stadigvarande under sommaren 2021, efter renovering av Lillstugan.

I Sjövillan (f.d. trädgårdsmästarbostaden) hyr ett antal verksamheter in sig, där hantverk, blommor och hudvård står i fokus.

Verksamhet i östra flygeln

I Östra flygeln fylldes finns sedan mars 2020 ett inredningsföretag med showroom och butik. De har sin butik öppen för Råda Säteris besökare på lördagar, söndagar och vid särskilda arrangemang. På vardagar fungerar lokalerna som kontor och visningsyta för företagets inredningsverksamhet, vars kunder ofta är hotell och företag.

Renovering av köket i västra flygeln

Under första halvan av 2020 fick västra flygeln förbättrade tillagningsmöjligheter genom uppdatering av köket. Under renoveringsperioden fanns Trädgårdscaféet i mangårdsbyggnaden istället, men är nu tillbaka i västra flygeln.

Inriktningsdokument Råda Säteri

Den 19 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta inriktningsdokumentet för utvecklingen av Råda Säteri Pdf, 645 kB, öppnas i nytt fönster.. Beslutet är viktigt för den fortsatta utvecklingen av området. Bland annat slår inriktningen fast att en restaurang bör finnas i mangårdsbyggnaden, när renoveringen av denna är klar. Läs mer i nyheten Tillgängligt, dynamiskt och relevant när Råda Säteri utvecklas för framtiden.

Förstärkning av väg

Under hösten 2019 har vi förbättrat och förstärkt grusvägen som går österut från allén, och som är viktig för flera av verksamheterna på området.

Trädgårdscafé invigt våren 2019

Råda Säteri Trädgårdscafé öppnade lagom till sommaren 2019, efter upphandling under våren.

Foto: Pia Hedlund