Utveckling av Råda Säteri

Härryda kommun utvecklar Råda Säteri som lokalt utflyktsmål, för att det ska bli känt och använt av fler. Inriktningen för utvecklingen av Råda Säteri antogs av kommunfullmäktige i december 2019.

Råda Säteri ägs av Härryda kommun. Vi utvecklar Råda Säteri som lokalt utflyktsmål och rekreationsområde. Områdets styrkor – dess historia, läge, trädgård och möjligheter till naturupplevelser – värnas och förstärks. Aktiviteter och arrangemang kring mat, kultur och hälsa ska bli fler. Råda Säteri ska vara en levande och välkomnande plats, året om.

Urval av händelser i utvecklingsarbetet

Renovering av mangårdsbyggnaden

Upphandling av entreprenör för invändig renovering av mangårdsbyggnaden pågår våren 2022.

Under 2022 fortsätter ommålning av ekonomibyggnader.

Under 2020 fick balkongen sig ett lyft - eller åtminstone har trappor kommit på plats som gör att du kan nå balkongen nerifrån terrassen på markplan, precis som för hundra år sedan! Upprustningen fortsätter interiört, för att kunna välkomna verksamhet under 2024.

1930 revs de balkongtrappor som fram till dess knöt ihop balkongen med trädgården på Råda säteri. Arkivbild Härryda kommun.

Under 2019 renoverades delar av det yttre på mangårdsbyggnaden på Råda Säteri. Södra fasaden målades om, fönster byttes ut, stensockeln är iordningställd.

Samtidigt har en grundlig undersökning av byggnadens interiöra ytskikt gjorts, för att bland annat få fram tidigare färgsättningar. Arbetet genomfördes med stöd av Länsstyrelsen. Läs mer i nyheten Färggrann historia framträder på Råda säteri

Förfrågningar om bröllop, fester eller andra bokningar som rör mangårdsbyggnaden på Råda Säteri kan tyvärr inte tas emot under tiden som renoveringen pågår.

Fler steg i utvecklingen

2021

Tydligare skyltning

Råda Säteri har fått helt nya skyltar, som välkomnar och visar vägen för besökare på området.

Bänkar och äppelträd i östra parken

Östra delarna av parken på Råda Säteri har fått ett lyft under 2021. Lillstugan är renoverad, sittplatser i form av rundade bänkar finns under flera träd och nya äppelträd har planterats i äppelträdgården.

Blomsteräng och snittblommor

Nedanför Sjövillan är en blomsteräng med perenner anlagd, till förmån för både bin och människor. Trädgårdsmästarna hos Blomsterbacken har anlagt en odling av snittblommor och grönt, för försäljning.

2020

Liv i fler byggnader

2020 startade pop-up-crêperiet Crêpe et Ciel och lockar sedan dess matglada gäster till Lillstugan, där crêpes, galetter, äppelmust med mera serveras för avnjutning i trädgården.

Fröken Flora tillverkar och säljer samt håller kurser i blomsterarrangemang och hantverk. Verksamheten flyttade först in i Sjövillan, men hittas sedan sommaren 2021 i stugan 1881.

Verksamhet i östra flygeln

I Östra flygeln finns sedan mars 2020 ett inredningsföretag med showroom och butik. De har sin butik öppen för Råda Säteris besökare på lördagar, söndagar och vid särskilda arrangemang. På vardagar fungerar lokalerna som kontor och visningsyta för företagets inredningsverksamhet, vars kunder ofta är hotell och företag.

Renovering av köket i västra flygeln

Under första halvan av 2020 fick västra flygeln förbättrade tillagningsmöjligheter genom uppdatering av köket.

2019

Inriktningsdokument Råda Säteri

Den 19 september 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta inriktningsdokumentet för utvecklingen av Råda Säteri Pdf, 645 kB, öppnas i nytt fönster.. Bland annat slår inriktningen fast att en restaurang bör finnas i mangårdsbyggnaden, när renoveringen av denna är klar. Läs mer i nyheten Tillgängligt, dynamiskt och relevant när Råda Säteri utvecklas för framtiden.

Förstärkning av väg

Hösten 2019 förbättrades och förstärktes grusvägen som går österut från allén, och som är viktig för flera av verksamheterna på området.

Trädgårdscafé invigt

Råda Säteri Trädgårdscafé öppnade lagom till sommaren 2019, efter upphandling under våren.

Foto: Anna Sigvardsson