Frågor och svar om Råda Säteri

Här hittar du ett antal frågor och svar relaterade till kommunens ägande, utveckling och drift av Råda Säteri.

Vad kan man kan göra på Råda Säteri?

radasateri.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information inför ditt besök på Råda Säteri - aktiviteter, öppettider och sådant som finns möjlighet att njuta av på området.

När är kaféet öppet?

Trädgårdscaféet på Råda Säteri är öppet alla dagar klockan 11-16, utom på julafton. Du hittar uppdaterad information om kaféet utbud och öppettider på Instagram: rada.sateri.tradgardscafe Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem driver kaféet på Råda Säteri?

Kaféet drivs av Jesper Kårlen med företaget Karwine and Lucas AB.

Vad händer med stora byggnaden på Råda Säteri?

Under 2021-2024 renoveras stora delar av säteriets mangårdsbyggnad både in- och utvändigt.

Mangårdsbyggnaden har stor potential och inriktningen är att byggnaden – när renoveringen är klar – ska rymma en restaurang som drivs av en extern aktör, i linje med inriktningen för Råda Säteri.

Kan man hyra stora huset för bröllop eller fest?

I dagsläget finns inte möjlighet att hyra det stora huset, Råda Säteris mangårdsbyggnad.

Kan man få hyra en lokal på Råda Säteri?

Runt om på Råda Säteri finns det ett par mindre lokaler för möjlig Pop-up verksamhet. Stora huset går inte att hyra i dagsläget. Härryda kommun lägger stor vikt vid att företagets eller föreningens ändamål ska vara förenligt med visionen för Råda Säteri som besöksmål.

Vem är ansvarig för säteriets park och trädgård?

Härryda kommun ansvarar för planering och hantering av säteriets planteringar och rabatter. Allt underhåll av grönytor – som rabatter, häckar och gräsmattor – hanteras av en upphandlad leverantör, LETF AB.

Vem äger Råda Säteri?

Råda Säteri tillhör Härryda kommun sedan 1970. Innan dess var fastigheten med park och trädgård privatägd. Säteriet byggnadsminnesförklarades 1969 och har särskilda skyddsföreskrifter. Läs mer om Råda Säteris historia på radasateri.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller i utställningen i bagarstugan.

Fram till 2017 arrenderade kommunen ut större delen av fastigheten till ett fristående bolag som också hade ansvaret att utveckla området. Under de senare åren rustades bland annat parken och trädgården upp och fick nytt liv, genom EU-understödda satsningar. Råda Säteri har även sett både tillverkning av italiensk gelato och rostning av direktimporterade kaffebönor starta upp och bli till etablerade verksamheter. Men helheten och målbilden för Råda Säteri saknades. 2017 beslutade Härryda kommun att det var dags att ta ett samlat grepp om utvecklingen av det uppskattade området med dess byggnader – för att göra det känt och använt av fler.

Jag har en idé som skulle vara perfekt för Råda Säteri. Vem ska jag prata med?

Du kan dela med dig av din idé till Martina Johansson som är projektledare för utvecklingen av Råda Säteri, 031-724 87 75 eller martina.johansson@harryda.se

Kontakt

Martina Johansson
besöksnäringsutvecklare
martina.johansson@harryda.se