Lyssna

Lokala trafikföreskrifter

I Härryda kommun beslutar kommunfullmäktige om vilka lokala trafikföreskrifter som ska gälla, och det är din skyldighet som trafikant att känna till föreskrifterna även om dessa inte är utmärkta med skyltar.

Föreskrifternas innehåll

Härryda kommuns generella bestämmelser föreskriver bland annat följande:

  • Parkering är tillåten i högst 24 timmar på vardagar utom dag före söndag och helgdag.
  • Fordon får ej parkeras på vändplats som är skyltsatt med vägmärket vändzon.
  • Fordon med en totalvikt understigande 3,5 ton får ej parkeras i terräng.
  • Lastbil och buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton samt släpfordon får inte parkeras i terräng eller på allmän väg mellan 19.00-07.00
  • På samtliga sjöisar råder det vintertid förbud mot trafik med motordrivet fordon.

Utöver de generella trafikreglerna finns också allmänna lokala trafikföreskrifter som märks ut på plats. Alla lokala trafikföreskrifter för hela landet finns samlade i en databas hos Transportstyrelsen.
Svensk trafikföreskriftssamlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tomgångskörning

Reglering gällande tomgångskörning finns i 5 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Huvudregeln föreskriver tomgångskörning i högst en minut.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Nya lokala trafikföreskrifter gällande tättbebyggt område:

BenarebyPDF

BjörrödPDF

HindåsPDF

HällingsjöPDF

LandvetterPDF

TahultPDF

MölnlyckePDF

RävlandaPDF