Lokala trafikföreskrifter

I Härryda kommun beslutar kommunfullmäktige om vilka lokala trafikföreskrifter som ska gälla, och det är din skyldighet som trafikant att känna till föreskrifterna även om dessa inte är utmärkta med skyltar.

Föreskrifternas innehåll

Härryda kommuns generella bestämmelser föreskriver bland annat följande:

  • Parkering är tillåten i högst 24 timmar på vardagar utom dag före söndag och helgdag.
  • Fordon får ej parkeras på vändplats som är skyltsatt med väg­märket vändzon.
  • Fordon med en totalvikt understigande 3,5 ton får ej parkeras i terräng.
  • Lastbil och buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton samt släpfordon får inte parkeras i terräng eller på allmän väg mellan 19.00-07.00
  • På samtliga sjöisar råder det vintertid förbud mot trafik med motordrivet fordon.

Utöver de generella trafikreglerna finns också allmänna lokala trafik­föreskrifter som märks ut på plats. Alla lokala trafikföreskrifter för hela landet finns samlade i en databas hos Transportstyrelsen.
Svensk trafikföreskriftssamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomgångskörning

Reglering gällande tomgångskörning finns i 5 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Huvudregeln föreskriver tomgångs­körning i högst en minut.