Lyssna

Nya hastighetsgränser i kommunens tätorter

För att öka tryggheten och trafiksäkerheten ändras hastighets­gräns­erna. Bakgrunden till införandet av nya hastighetsgränser i kommunen är att det i Sverige införts ett flexiblare hastighets­system med flera steg. De tidigare hastighetsnivåerna har kompletterats med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim.

De nya hastighetsgränserna markerar tydligare vad det är för en typ av väg som du kör på och hur trafiken ska röra sig i samhället. Till exempel är det lägre hastigheter på vägar i bostadsområden där trygghet och säkerhet prioriteras, och högre på infarts- och genomfartsvägar där framkomligheten är viktig.

Härryda kommun har gjort en översyn av hastighetsgränserna utifrån en metodik som finns i handboken "Rätt fart i staden" som är framtagen som ett särskilt stöd för bedömningar av lämpliga hastigheter med hänsyn tagen till vägarnas funktion i stadsrummet.

De nya hastighetsgränserna innebär i korthet att 40 km/tim i stor utsträckning ersätter 50 km/tim, som tidigare gällt på stora delar av vägnätet. På infarts och genomfartsvägar kommer det i huvudsak att bli 60 km/tim.

Figuren visar hastighetens betydelse i relation till risken att bli dödad

Sänkt — höjt - oförändrat

Sänkt hastighetsgräns

40 km/tim kommer att gälla på stora delar av vägnätet inom tätorterna, detta gör att 40 km/tim i stor utsträckning ersätter bashastigheten 50 km/tim.

Härryda kommun har sedan 2004 arbetat aktivt med att hastighetssäkra bostadsområden genom att skylta dessa med rekommenderad (blå) 30-skyltning och i samband med detta genomföra fysiska åtgärder i form av till exempel farthinder. Denna skyltning kommer att finnas kvar.

Höjd hastighetsgräns

I huvudsak kommer hastighetsgränsen 60 km/tim att gälla på infarts- och genomfartsleder.

Oförändrad hastighet

De sträckor som i dag har hastighetsgränsen max 30 km/tim har kvar denna hastighet.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Relaterad information

OBS!  Det är inte alltid siffrorna som gäller!

Du som förare spelar en av­görande roll för trafiksäkerheten på våra vägar. Den skyltade maxhastigheten är för din hjälp, men det är du som förare som avgör hur fort det är lämpligt att köra. Hastigheten ska alltid anpassas till de förhållanden som råder vid varje tillfälle.

Kör man i ett bostadsområde där man kan förvänta sig att det finns barn ska man som förare hålla en mycket låg hastighet oavsett vad siffrorna på skylten säger.