Rätt hastighet kan rädda liv

För ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete krävs långsiktiga och samverkande åtgärder samt ett väl utvecklat samspel mellan vägtransportsystemets olika komponenter - fordon, väg/vägmiljö och människa.

Ansvar

Ansvaret för säkerheten delas av alla som påverkar utformningen av systemet och som använder sig av det. Hastigheten är i de flesta fall direkt avgörande för utfallet av en olycka. Nedan visualiseras en jämförelse mellan att krocka i en viss hastighet och att falla från ett höghus.

Stoppsträcka


Ju högre hastighet man kör i desto längre blir ens reaktionssträcka. Skillnaden mellan stoppsträckan om man kör i 30 resp. 50 km/h är 12 meter. Exemplet nedan visar att du klarar av att stanna innan bussens framkant vid den lägre hastigheten, vid den högre hastigheten har du inte ens hunnit flytta foten till bromspedalen när du är jäms med bussen.

Anpassa hastigheten

I många bostadsområdet är den skyltade hastigheten 40 km/h. Olika omständigheter kan göra att man bör hålla en betydligt lägre hastighet än den skyltade. Som trafikant har man alltid ett ansvar att anpassa hastig­heten till rådande förhållanden. Det finns också områden där man skyltar med rekommenderad hastighet 30 km/h. Även i dessa områden kan det finnas omständigheter som gör att en lägre hastighet, än den skyltade, är mer lämplig.

I ett bostadsområde är det mer regel än undantag att det bor barn. Även om vägen inte är ett lämpligt lekområde för barn så förekommer det att barn vistas på eller kommer utspringande i vägen. I situationer med lekande barn och förbipasserande bilar är även en hastighet på 30 km/h en för hög hastighet. Av den anledningen är det inte skylten som talar om hur fort du får köra som är viktig. Det som är viktig är ditt sunda förnuft.

Ovan har vi pratat om den "låga" hastigheten 30 km/h. Intressant är dock att veta att du redan i 7 km/h stupar i framrutan om du sitter utan bilbälte i framsätet på en bil. Tänk på det nästa gång du "bara ska till affären".

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se