Klipp bort trafikfällorna - klipp häcken!

Varje år skadas människor i onödan på grund av att växtlighet skymmer sikten. Vilket ansvar har du som fastighetsägare?

Korsningar

  • Växtlighet mot en väg ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplan inom en så kallad sikttriangel av minst 10 meter.
  • Växtlighet mot en gång- och cykelbana ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplan inom en sikttriangel av minst 5 meter.

Utfart mot gata

Växtlighet vid en utfart ska inte vara högre än 80 centimeter över
gatuplan inom en sikttriangel av minst
2,5 meter.

Framkomlighet - fri höjd

Växtlighet som sträcker sig ut över en gång- och cykelväg eller gata ska vara klippt så att trafikanter har fri höjd att passera.

Den fria höjden ska vara:

  • minst 3,2 meter över gång-och cykelbana.
  • minst 4,6 meteröver en gata/väg.

Framkomlighet - hinder

Växtlighet ska hållas inom den egna tomtgränsen.

Växtlighet vid och runt en belysningsstolpe som står vid tomtgräns ska anpassas så att belysningen inte skyms. Den minsta fria höjden ska vara minst 3,2 meter över en gång- och cykelbana och minst 4,6 meter över en gata/väg.

Som fastighetsägare ska du:

  • hålla din tomt i vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall begränsas och olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppstår. (8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL)
  • sköta häckar, buskar och träd så att risken för olycksfall begränsas.


För att förbättra trafiksäkerheten är det viktigt att:

  • sikten är fri för trafikanter samt att vägmärken och gatunamns-skyltar syns väl
  • trafikanter inte kan skadas av exempelvis grenar eller tvingas ut i körbanan för att passera
  • maskiner som städar eller plogar snö kommer fram
  • växtlighet inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysning.

Illustrationer: Maria Poll

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se

Relaterad information

Text och bilder på denna sida finns även som digital broschyr:

Klipp bort trafikfällorna ( Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.pdf)

Tips!
För att du ska kunna sköta häckar och buskar från alla håll bör de planteras minst 60 centi­meter från tomtgränsen mot gång- och cykelväg och gata/­väg. Träd eller större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgräns.

Trädgårdsavfall kan du lämna på:  Bråta återvinningscentral