Trafikregler

Ibland kan man behöva fräscha upp sina kunskaper om trafikreglerna. Kanske har det kommit några nya vägmärken? Vilka regler gäller vid en gångpassage? Som trafikant är det viktigt att hålla reda på vad det är som gäller.

De vanligaste frågorna om trafikregler handlar om hastigheter samt om vad som skiljer övergångställen och gångpassager åt.
Regler för övergångställen och gångpassager
Kommunens resonemang kring hastighetsgränser

På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vilka trafikregler som gäller vid olika situationer. Där kan du även beställa hem gratis informationsmaterial. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om ett specifikt ämne.