Lyssna

Skrotbilar

Fordon som lämnas i naturen blir allt vanligare. Detta kostar inte bara samhället pengar utan det är också skadligt för miljön.

Fordonsflytt

Att flytta fordon är en komplicerad process. Ansvarig för fordonet är alltid ägaren, men tar inte ägaren sitt ansvar kan kommunen flytta fordonet utan hans eller hennes medgivande. Processen ser olika ut beroende på vart fordonet står och hur mycket fordonet beräknas vara värt.

Kommunal mark

Ser du ett fordon som du tror står på kommunal mark eller på vägar som kommunen sköter så vänd dig till kommunen när du misstänker att fordonet är övergivet. Fordonsflyttaren åker då ut till fordonet, gör en bedömning och i många fall också sätter en röd lapp på bilens framruta med en uppmaning till ägaren att flytta bilen.

Privat mark

Är du själv markägare och någon har ställt ett fordon på din mark ser processen något annorlunda ut.

Information om flyttning av fordon där kommunen inte är markägarePDF

Du som markägare bör kontakta fordonsägaren själv i första hand och försöka få den att ta hand om bilen. Ger inte detta något resultat så kan du som markägare kontakta kommunen och fylla i blanketten nedan.

Begäran om flyttning av fordon på tomtmark (för markägare)PDF

Blanketten ger kommunen rätt att flytta fordonet från din mark samt att ta ut eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med flytten (bärgarens avgift för hämtning och eventuell uppställning av bilen)

Trafikverket

Skulle det står en bil utmed trafikverkets väg är det de själva som flyttar fordonet. Vet du att det är det så kontakta dem direkt, 0771-921 921.

Vem betalar?

Kostnaden som uppkommer i samband med flytten betalas av fordonets ägare. I de fall det inte finns någon fordonsägare får markägaren stå för kostnaden.

Kontakt

Petrus Sigvardsson,
trafikingenjör
031-724 62 48 petrus.sigvardsson@harryda.se