Kontakt
Lyssna

Parkering

Här finner du information som kan underlätta för dig att hitta parkering och att parkera rätt; vilka parkeringsregler och felparkeringsavgifter som gäller samt hur du kan ansöka om parkeringstillstånd eller p-plats.

Parkeringsregler

Om det inte står något annat skyltat så får du parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller på vardagar utom dagen före söndag och helgdag.
Transportstyrelsens broschyr Stanna och parkeraPDF

Kommunen har tagit fram kartor som visar var det finns parkeringsplatser i Mölnlycke centrum och Landvetter samt information om hur länge du får parkera där.
Karta, parkeringsplatser i MölnlyckePDF
Karta, parkeringsplatser i LandvetterPDF

Pendelparkeringar

På flera platser runtom i kommunen är det möjligt att parkera bilen på en pendelparkering och resa vidare med kollektivtrafiken. På Västtrafiks webbsida hittar du information om restider från pendelparkeringarna, vilka linjer som trafikerar dem och hur många platser det finns.
Sök pendelparkering på Västtrafiks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringsavgifter

I Härryda är det gratis att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.

Parkeringsövervakning

Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, även kallad parkeringsbot, så ska du vända dig till polisen.  Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen kring parkeringsanmärkningar på kommunens gator.
Information om hur du betalar eller överklagar en parkeringsanmärkninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följande felparkeringsavgifter gäller i Härryda:

  • Parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad utan särskilt tillstånd samt överträdelse av föreskrift för stannande, 800 kr
  • Andra överträdelser av föreskrift för parkeringsförbud, 600 kr
  • Parkering utöver längsta tillåtna uppställningstid, 400 kr

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs i den kommun där du är folkbokförd.
Information om parkeringstillstånd och hur du ansöker

Hyra parkeringsplats

I Mölnlycke har kommunen parkeringsplatser för uthyrning. Dessa finns i parkeringshuset och mellan Badhusgatan och Biblioteksgatan.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se