Parkering

Här finner du information som kan underlätta för dig att hitta parkering och att parkera rätt; vilka parkeringsregler och felparkeringsavgifter som gäller samt hur du kan ansöka om parkeringstillstånd eller p-plats.

Parkeringsregler och karta över parkeringsplatser

Om det inte står något annat skyltat så får du parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller på vardagar utom dagen före söndag och helgdag.
Ladda ner broschyren Stanna och parkera på Transportstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har tagit fram kartor som visar var det finns parkeringsplatser i Mölnlycke centrum och Landvetter samt information om hur länge du får parkera där.
Karta, parkeringsplatser i Mölnlycke Pdf, 251.2 kB.
Karta, parkeringsplatser i Landvetter Pdf, 82.3 kB.

Pendelparkeringar

På flera platser runtom i kommunen är det möjligt att parkera bilen på en pendelparkering och resa vidare med kollektivtrafiken. På Västtrafiks webbsida hittar du information om restider från pendelparkeringarna, vilka linjer som trafikerar dem och hur många platser det finns.
Sök pendelparkering på Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsavgifter och parkeringsskiva

I Härryda är det gratis att parkera på gator, vägar och parkeringar på allmän plats med undantag för några parkeringar i Mölnlycke och Landvetter som är avgiftsbelagda nattetid. Vid parkering på 1-timmes eller 2-timmars parkeringarna i Mölnlycke och Landvetter ska en parkerings­skiva användas. På mark som ägs av till exempel bostadsbolag kan andra parkeringsregler gälla.
P-tillstånd nattetid
Parkeringsskiva

Parkeringsövervakning

Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning, även kallad parkeringsbot, så ska du vända dig till polisen. Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen kring parkerings­anmärkningar på kommunens gator.
Information om hur du betalar eller överklagar en parkeringsanmärkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande felparkeringsavgifter gäller i Härryda:

  • Parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad utan särskilt tillstånd samt överträdelse av föreskrift för stannande, 800 kr
  • Andra överträdelser av föreskrift för parkeringsförbud, 600 kr
  • Parkering utöver längsta tillåtna uppställningstid, 400 kr

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs i den kommun där du är folkbokförd.
Information om parkeringstillstånd och hur du ansöker

Hyra parkeringsplats

I Mölnlycke har kommunen parkeringsplatser för uthyrning. Dessa finns vid kommunhuset, i parkeringshuset och mellan Badhusgatan och Biblioteksgatan.
Hyra onumrerad parkeringsplats
Hyra numrerad parkeringsplats

Var kan jag ladda min elbil?

Härryda Energi erbjuder idag 36 laddstationer i Härryda kommun, varav 3 är snabbladdare (50 kW) och 33 är destinationsladdare ( 22 kW, 32 A).
Hitta laddstolpar i kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På allmänna parkeringsplatser i kommunen där skylt för laddplats är uppsatt får endast bilar som kan laddas parkera.

På allmänna parkeringsplatser i kommunen där skylt för laddplats är uppsatt får endast bilar som kan laddas parkera.

På allmänna parkeringsplatser i kommunen där skylt för laddplats är uppsatt får endast bilar som kan laddas parkera.