Trafik och parkering

För att trygga både din och andras säkerhet är det viktigt att du som trafikant vet vad som gäller i trafiken. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när det gäller trafikregler och trafik­säkerhet samt få information om hur du kan hitta parkering och parkera rätt.