Lyssna

Foodtrucks

En foodtruck är en ”rullande matvagn” som kan få ett tillstånd på en uppställningsyta för att sälja olika typer av färdiglagade mat­rätter till förbipasserande. Här nedanför hittar du ansökningsblankett och information om de tillstånd och regler som gäller för att få ställa upp en foodtruck i Härryda kommun.

Ansökan

Så här ansöker du

Första steget om du är intresserad av att ställa upp din foodtruck i Härryda kommun är att kontakta kommunen för att stämma av lediga datum för uppställningsytan. Detta gör du hos handläggaren för offentlig plats:

Elin Andersson, handläggare
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Efter avstämningen skickar du in din ansökan via en
e-tjänstbaserad ansökningsblankett: Länk till ansökningsblankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd

Det finns två utsedda platser i kommunen och kommunen utfärdar max två tillstånd åt gången.

Tillstånd kan sökas för en månad i taget. Vill man stå en längre period ska en ny ansökan skickas in varje månad.

Uppställningsplats och uppställningstider

Anvisad plats i Härryda kommun, Mölnlycke

Härryda kommun ger tillstånd för foodtrucks på Badhusgatan i Mölnlycke centrum. Max två foodtrucks kan stå samtidigt på den anvisade platsen.
Uppställningsplats BadhusgatanPDF

Tidpunkt för uppställning

Uppställningen får göras i perioden 1 april – 31 oktober:

  • klockan 8–19 på vardagar
  • klockan 9–19 övriga dagar

Undantaget är de tillfällen då platsen har upplåtits för torghandel eller event. Sista tisdagen varje månad är det knallemarknad på torgytan.

Villkor och krav

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Härryda kommun

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Härryda kommun gäller för foodtruck-verksamheten.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF

Krav på företaget

Företaget som ansöker om tillståndet ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos någon kontrollmyndighet. Företaget ska också vara registrerat hos Skatteverket med F-skatt eller FA-skatt.

Krav på fordonet

Fordonet som används ska vara upptaget i vägtrafikregistret och totalvikten får inte överstiga 3 500 kg. Foodtrucken ska följa gällande livsmedelslagstiftning och vara anpassat för försäljning av tillagade maträtter.

Brandfarligt gods

Foodtrucken ska följa reglerna som finns för hantering av brandfarligt gods, exempelvis gasol.
Regler vid hantering av brandfarligt gods, exempelvis gasollänk till annan webbplats

El, vatten och avlopp

Det går att koppla upp foodtrucken mot ett eluttag som finns cirka
50 meter från den anvisade platsen. Eluttaget är enfas 230-volt. Ett kabelskydd ska läggas över på de ställen där kabeln går över gångytor. Det är inte tillåtet att använda en extern generator.

Det ska finnas rinnande kallt och varmt dricksvatten för handtvätt i fordonet. Det använda vattnet får inte ledas ut från vagnen utan ska tas om hand i en tank i foodtrucken.

Avfallshantering

Foodtruck-innehavaren är ansvarig för att papperskorgar finns i anslutning till foodtrucken där kunder kan slänga avfallet. Foodtruck-innehavaren ansvarar för städning inom en radie av 25 meter från foodtrucken under hela uppställningstiden samt efter stängning för dagen.

Ytan utanför foodtrucken

Två stycken ståbord eller två mindre kafébord med stolar får finnas i anslutning till varje foodtruck. Musik får spelas i fordonet om högtalarna är placerade inuti fordonet och om verksamheten följer Folkhälso­myndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer.

Tillsyn och kontroll

Tillsyn och kontroll görs av Miljö och hälsoskydd, Trafikverk­samheten, Räddningstjänsten samt Polisen.

Vid regelbrott

Notera att utfärdat tillstånd kan återkallas om regelverket inte följs.

Kostnader

En taxa för nyttjande av offentlig plats tas ut av kommunen enligt gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats. Kostnaden är 2 500 kr per månad,
el ingår. Det kan också tillkomma avgifter för eventuell anmälan av registrering av livsmedels­anläggning, livsmedelskontroll, tillsyn från Miljö och hälsoskydd samt tillsyn från Räddningstjänst.

Övrigt

Vid en uppställning mer än 4 timmar per tillfälle måste personalen i food truck ha tillgång till en icke offentlig toalett. Denna toalett finns i Mölnlyckes kulturhus och för att få tillgång till denna ska en avstämning göras med kommunens handläggare av tillståndet för offentlig plats.

Registrering av ett företag som livsmedelsanläggning görs hos en kontrollmyndighet. Lämpligen görs registreringen i den kommun där företaget är registrerat.

Förutom den anvisade platsen på offentlig plats finns det även möjlighet för foodtruck-ägarna att kontakta privata fastighetsägare i kommunen för att kunna stå på privat fastighetsmark.

Inga serveringstillstånd för alkohol kommer att beviljas.

Egenkontroll

Alla som driver ett livsmedelsföretag ska ha tillräcklig kunskap och tydliga rutiner för hantering av livsmedel. Det kallas för egenkontroll.

Egen­kontrollprogrammet ska vara anpassat efter verksamheten. I ditt egenkontrollprogram ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för din verksamhet. Exempel på områden som det bör finnas rutiner för är till exempel rengöring, tid- och temperaturprocesser, kunskap, underhåll, personlig hygien, skadedjur och avfalls­hantering (inklusive tanktömning).
Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Baslokal

Din mat som du säljer ska beredas/tillverkas i en registrerad livsmedels­lokal, en så kallad baslokal. I en baslokal kan du också lagra dina varor eller emballage. Städning av vagnen och tömning av avlopp behöver ske på ett miljö- och hygienmässigt bra sätt. Tömning av smutsvatten ska ske till godkänt avlopp.

Kontakt

Elin Andersson,
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se