Lyssna

Tillstånd och regler

För att få använda offentlig plats för annat än vad den är avsedd för måste du ansöka om tillstånd hos polisen samt följa kommunens lokala föreskrifter.

Polisen kan ge tillstånd för:

  • Allmän sammankomst (demonstration, konsert m.m.)
  • Offentlig tillställning (sporttävling, marknad, mässa m.m.)
  • Användande av offentlig plats (uteservering, försäljning, visa varor utanför butik, sätta upp affischer, skyltar eller ställa upp container m.m.)
  • Övrigt (fyrverkeri, pengainsamling m.m.)

Ansökan

Polisen bedömer ansökan utifrån ordningslagen med fokus på trafiksäkerhet, allmän ordning och säkerhet. Kommunens trafikverksamhet bedömer ansökan utifrån bland annat allmänna lokala ordningsföreskrifter med hänsyn till trafik, markanvändning, stadsbild, framkomlighet samt skötseln av den allmänna platsen och miljön. Innan polistillstånd ges samråder alltid polisen med kommunen. Om kommunen avstyrker får inte polisen lämna något tillstånd.

Polistillstånd krävs inte om du använder allmän plats endast tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på annans tillstånd. Tillstånd krävs inte heller om du nyttjar allmän plats för ett avsett ändamål, såsom till exempel att bedriva torghandel på ett torg som är avsett för torghandel. I Härryda kommun gäller detta endast på torget i anslutning till Biblioteksgatan i Mölnlycke. Tilldelning av torgplatser på torgytan görs direkt av kommunen.
Ansökan om polistillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Allmänna lokala ordningsföreskrifterPDF
Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF

Hyr säljyta på torget i Mölnlycke

Från och med 1 mars 2016 gäller nya regler för att hyra torgplatser i Mölnlycke. Två av de fem platserna utanför Systembolaget hyrs ut veckovis. Syftet med förändringen är att få ett mer levande torg med varierad försäljning. Anmälan görs via blanketten nedan.
Nya regler för att upplåta torgplatser i MölnlyckePDF
Blankett - ansökan om torgplatsPDF

Avgift

För tillstånd enligt ordningslagen tar polisen ut en avgift för administration. Kommunen tar också ut en avgift enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats, om marken är kommunal.
Taxa för upplåtelse av offentlig platsPDF

Andra tillstånd

Tänk på att du kan behöva bygglov för mer varaktigt nyttjande av offentlig plats. Du måste även kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du exempelvis ska sälja livsmedel, handha djur eller spela hög musik. Det behövs tillstånd för servering av alkohol på offentlig plats.
Ansökan om serveringstillstånd