Fyrverkerier – vad gäller?

Nyårsafton, påskafton och även andra helger firas ofta med fyrverkerier. Många ser fram emot dessa festligheter medan det väcker negativa känslor hos andra. Högtider med fyrverkerier har en hög skadefrekvens. Vilka skyldigheter har du och hur firar du säkert?

illustration av fyrverkeri

I Härryda kommun finns inga särskilda tider inom vilka fyrverkerier får användas men ordningslagen gäller alltid. Pyrotekniska artiklar av typen smällare och bomber med starka ljudeffekter får inte användas inom tätorter.

Det här säger lagen

Enligt ordningslagen har du en skyldighet att se till att avfyrandet av fyrverkerier inte innebär risk, skada eller olägenhet för personer eller egendom. Lagen om brandfarliga och explosiva varor säger också att du ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga skador på liv, hälsa, miljö och egendom genom brand eller explosion. Det är förbjudet att både köpa och använda fyrverkerier för personer under 18 år.

Det är också viktigt att du är nykter när du hanterar pyrotekniska produkter. Om du är onykter och/eller har liten kännedom om produkten och omgivningen så är det alltså enligt ordningslagen förbjudet att skjuta raketer oavsett om det är högtider eller någon en annan tidpunkt. Du får heller inte något tillstånd av polisen i dessa fall, utan då är det ett totalförbud som inträtt.

Visa hänsyn

För att minimera skaderisken för dig och din omgivning så gäller det att du tar hänsyn till väder- och vindförhållanden, att du tänker på skydds­avstånden och har en stabil avfyrningsplattform.

Nya regler för raketer med styrpinne

Reglerna gäller från 1 juni 2019

Raketer med styrpinne har varit överrepresenterade i olycksstatistiken de senaste åren. Syftet med de nya reglerna är att förebygga olyckor.

För att få hantera raketer med styrpinne måste du ha:

 • Genomgått utbildning för utomhusfyrverkeri hos en utbildare som är godkänd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
 • Beviljats tillstånd till att hantera raket med styrpinne från Räddningstjänsten Storgöteborg.

Läs mer

Visste du...

att det är lika allvarligt att köpa ut fyrverkerier till personer under 18 år som att köpa ut alkohol?

att det kan krävas tillstånd från polisen om fyrverkerier ska avfyras i ett tättbebyggt område eller i samband med idrottsevenemang?

10 råd för ett säkrare fyrverkeri

(Du måste vara minst 18 år för att få köpa och hantera utomhusfyrverkerier):

 1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 4. Rigga upp pjäsen enligt bruksanvisningen.
 5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen.
 8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.