Food trucks

En food truck är en ”rullande matvagn” som kan få ett tillstånd på en uppställningsyta för att sälja olika typer av färdiglagade mat­rätter till förbipasserande. Här nedanför hittar du ansöknings­blankett och information om de tillstånd och regler som gäller för att få ställa upp en food truck i Härryda kommun.

Ansökan

Så här ansöker du

Ansökan görs via kommunens e-tjänstbaserade ansöknings­blankett:

E-TJÄNST -
ANSÖKAN OM UPPSTÄLLNING AV FOOD TRUCK Länk till annan webbplats.

Du kan göra upp till 30 bokningar per ansökan. Food trucken får stå på platsen max två dagar per vecka.

  • Ansökan för perioden 1 april-31 oktober kan göras från och med januari.
  • Ansökan för perioden 1 november-31 mars kan göras från och med augusti.

De som har en food truck på platsen har förtur till att fortsätta stå med sin foodtruck på platsen. En ny ansökan om att förlänga tillståndet ska ha gjorts senast två veckor innan det nuvarande tillståndet går ut. Om inte en ansökan om förlängning har gjorts, läggs tiderna in i kalendern för andra att söka.

Du behöver inte ansöka om tillstånd hos polisen när du ansöker om uppställning av food truck i Mölnlycke.

Uppställningsplats och uppställningstider

Anvisad plats i Härryda kommun, Mölnlycke

Härryda kommun ger tillstånd för food trucks på torget i Mölnlycke centrum. Max en food truck kan stå på den anvisade platsen per tillfälle.

Kartan visar anvisad plats för food truck i Mölnlycke centrum

Tidpunkt för uppställning

Uppställning av food trucks får ske under följande tider:

  • klockan 8-19 på vardagar
  • klockan 9-19 övriga dagar

Undantaget är de tillfällen då platsen har upplåtits för torghandel eller event. Sista tisdagen varje månad är det knallemarknad på torgytan.

Villkor och krav

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Härryda kommun

De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Härryda kommun gäller för food truck-verksamheten.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel Pdf, 118.5 kB.

Krav på företaget

Företaget som ansöker om tillståndet ska vara registrerat som livsmedelsanläggning hos någon kontrollmyndighet. Företaget ska också vara registrerat hos Skatteverket med F-skatt eller FA-skatt.

Krav på fordonet

Fordonet som används ska vara upptaget i vägtrafikregistret och totalvikten får inte överstiga 3 500 kg. Food trucken ska följa gällande livsmedelslagstiftning och vara anpassat för försäljning av tillagade maträtter.

Brandfarligt gods

Food trucken ska följa reglerna som finns för hantering av brand­farligt gods, exempelvis gasol.
Regler vid hantering av brandfarligt gods, exempelvis gasol Länk till annan webbplats.

El, vatten och avlopp

Det går att koppla upp food trucken mot ett eluttag (trefas) intill den anvisade platsen. Det är inte tillåtet att använda en extern generator.

Det ska finnas rinnande kallt och varmt dricksvatten för handtvätt i fordonet. Det använda vattnet får inte ledas ut från vagnen utan ska tas om hand i en tank i food trucken.

Avfallshantering

Food truck-innehavaren är ansvarig för att papperskorgar finns i anslutning till food trucken där kunder kan slänga avfallet. Food truck-innehavaren ansvarar för städning inom en radie av 25 meter från food trucken under hela uppställningstiden samt efter stängning för dagen.

Ytan utanför food trucken

Två stycken ståbord eller två mindre kafébord med stolar får finnas i anslutning till varje food truck. Musik får spelas i fordonet om högtalarna är placerade inuti fordonet och om verksamheten följer Folkhälso­myndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer.

Tillsyn och kontroll

Tillsyn och kontroll görs av Miljö och hälsoskydd, Trafikverk­samheten, Räddningstjänsten samt Polisen.

Vid regelbrott

Notera att utfärdat tillstånd kan återkallas om regelverket inte följs.

Kostnader

En taxa för nyttjande av offentlig plats tas ut av kommunen enligt gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats. Kostnaden är 82 kr per dag, el ingår. Det kan också tillkomma avgifter för eventuell anmälan av registrering av livsmedels­anläggning, livsmedels­kontroll, tillsyn från Miljö och hälsoskydd samt tillsyn från Räddningstjänst.

Övrigt

Vid en uppställning mer än 4 timmar per tillfälle måste personalen i food truck ha tillgång till en icke offentlig toalett. Denna toalett finns i Mölnlyckes kulturhus och för att få tillgång till denna ska en avstämning göras med kommunens handläggare av tillståndet för offentlig plats.

Registrering av ett företag som livsmedelsanläggning görs hos en kontrollmyndighet. Lämpligen görs registreringen i den kommun där företaget är registrerat.

Förutom den anvisade platsen på offentlig plats finns det även möjlighet för foodtruck-ägarna att kontakta privata fastighetsägare i kommunen för att kunna stå på privat fastighetsmark.

Inga serveringstillstånd för alkohol kommer att beviljas.

Egenkontroll

Alla som driver ett livsmedelsföretag ska ha tillräcklig kunskap och tydliga rutiner för hantering av livsmedel. Det kallas för egen­kontroll.

Egen­kontrollprogrammet ska vara anpassat efter verksamheten. I ditt egenkontrollprogram ska det ingå ett antal grundläggande rutiner för din verksamhet. Exempel på områden som det bör finnas rutiner för är till exempel rengöring, tid- och temperaturprocesser, kunskap, underhåll, personlig hygien, skadedjur och avfalls­hantering (inklusive tanktömning).
Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Baslokal

Din mat som du säljer ska beredas/tillverkas i en registrerad livsmedels­lokal, en så kallad baslokal. I en baslokal kan du också lagra dina varor eller emballage. Städning av vagnen och tömning av avlopp behöver ske på ett miljö- och hygienmässigt bra sätt. Tömning av smutsvatten ska ske till godkänt avlopp.