Lyssna

Torg och allmänna platser

Till allmänna (offentliga) platser räknas ytor där allmänheten får vistas utan något speciellt tillstånd från fastighetsägaren. Exempel på sådana ytor är allmänna vägar, gator, torg, parker och badplatser.

För att använda allmänna platser till något annat än vad de är avsedda för krävs som regel tillstånd.