Kontakt
Lyssna

Torg och allmänna platser

Härryda kommun är en växande kommun som erbjuder kommuninvånarna ett flertal natursköna grönområden, badplatser och ett brett utbud av affärer i centrummiljö.

Till allmänna platser räknas ytor där allmänheten får vistas utan något speciellt tillstånd från fastighetsägaren. Exempel på sådana ytor är allmänna vägar, gator, torg, parker, camping eller badplatser förutsatt att de är tillgängliga för allmänheten.

Allmänna platser regleras i kommunens detaljplan.