Lyssna

Persontransporter

Resor till och från dag-/daglig verksamhet samt skolskjuts samordnas och planeras på Härryda kommuns trafikverksamhet. Transporterna körs av Göteborgs Buss och Sandarna Transport.

Göteborgs Buss har till sin hjälp Sverige Taxi (Taxi Borås), kontakt sker via Göteborgs Buss.

Samtliga fordon är utrustade med bälten som enligt lag ska användas.
Skolskjuts/skolkort för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Störning, olycka eller tillbud

Om du önskar rapportera en störning, olycka eller tillbud som inträffat i samband med en transport kan du använda nedanstående e-tjänstformulär.

Anmälan av störning, tillbud eller olycksfall


Anmälan av störning, tillbud eller olycksfall

Kontakt

Transportsamordning
031-724 62 19
transportsamordning@harryda.se
Fax 031-724 62 87


Kontakt beställningscentral:
Samres
010-173 02 00
vardagar kl 6:00-18:00

Kontakt entreprenör:
Sandarna Transport
Depå Rävlanda
0703-81 98 10
kl 8.00-16.00

Hittegods i Rävlanda
vardagar kl 09:00-15.00
010-160 08 79