Omsorgsresor

Resor till och från dag-/daglig verksamhet samt växelvårdsresor samordnas och planeras på Härryda kommuns trafikverksamhet.
Resorna körs av Västtrafik.

Samtliga fordon är utrustade med bälten som enligt lag ska användas.

Anmälan av tillbud eller olycksfall av resenär vid omsorgs- och växelvårdsresor

Om du önskar rapportera en olycka eller ett tillbud som inträffat i samband med en resa kan du använda nedanstående ifyllnadsbara pdf-formulär.
Anmälan av tillbud eller olycksfall Pdf, 127.3 kB.

Kontakt

Transportsamordning
031-724 62 19
transportsamordning@harryda.seFax 031-724 62 87

Vid trafikstörningar kontaktas Västrafik: