Nya zoner och taxor i kollektivtrafiken

November 2020 införde Västtrafik nya zoner och taxor i hela regionen. I vår kommun innebär förändringen exempelvis att ett årskort mellan Härryda och Göteborg kommer att kosta närmare 12 000 kronor. Enkelbiljetten höjs från 55 kronor till 68 kronor. Härryda kommun har i flera skrivelser och dialoger påtalat de negativa konsekvenserna för Härrydas kollektivtrafikresenärer.

Turerna kring beslut om nya zoner och taxor

 • 2017 yttrade sig Härryda kommun om förslag på ny zonindelning till Regionala kollektivtrafikrådet. Kommunen var positiv till nya zoner förutsatt att hela Härryda kommun ingick i den inre zonen kallad A.
  Du hittar yttrandet under Relaterad information.
 • I delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) för Göteborgsregionen, behandlades och diskuterades ärendet vid flera tillfällen.
 • 2018 beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen att Västtrafiks framtida zonstruktur ska bestå av tre zoner, och att Härryda hamnar i zon B.
 • I april 2020 tog kollektivtrafiknämnden beslut om nya priser.
 • I april 2020 skrev närinsglivschefen Fredrik Olsson en insändare för att peka på hur kollektivtrafikresenärer i Härryda missgynnas av de nya taxorna: Oseriöst av Västtrafik och regionen Länk till annan webbplats.
 • Västtrafik inför det nya systemet 4 november 2020.

Kollektivtrafiken i Härryda i siffror

 • Nästan 50 procent av alla förvärvsarbetande Härrydabor arbetar i Göteborg.
 • Nio av tio resenärer som åker kollektivt i Härryda, köper periodkort.
 • 20 busslinjer trafikerar Härryda kommun varje dag. Bland annat de tre expressbusslinjerna Grön, Röd och Lila express.
 • Kust till kust-banan har varje vardag 9 avgångar i varje riktning mellan Göteborg-Borås med stopp i Mölnlycke, Hindås och Rävlanda.

Denna sida kan komma att uppdateras efterhand.