Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Härryda kommun planeras och utvecklas av Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Kommunen ansvarar för åtgärder i infrastrukturen som gör att kollektivtrafiken kan fungera. Exempel på detta är busshållplatser och pendelparkeringar vid kommunala vägar.

Buss och tåg

Härryda kommun trafikeras av ett flertal busslinjer.
Numera trafikerar busslinjen X4 sträckan Mölnlycke-Göteborg.

Mot Göteborg finns även förbindelser med expressbusslinjerna Röd och Lila Express via Mölndal. I högtrafik finns även ett antal direktturer från Göteborg till Hindås, Rävlanda och Hällingsjö.

Linje 611 går inom kommunen och binder samman de västra och östra kommundelarna.

Linje 612 går mellan Landvetter resecentrum och Landvetter flygplats.

Kust-till-kust-banan är en enkelspårig tågbana som går genom flera av kommunens orter, och stannar på stationerna i Rävlanda, Hindås och Mölnlycke. Banans utformning och trafikering är i dag sådan att möjligheterna till persontrafik för invånarna i kommunen är begränsade.
Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pendelparkeringar

Pendelparkeringar finns i Hindås, Landvetter, Mölnlycke, Rävlanda, Hällingsjö och Härryda.

Framtidens kollektivtrafik

Härryda har ställt sig bakom målbilden om framtidens kollektivtrafik (K2020) som tagits fram inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Genom kraftigt förbättrad kollektivtrafik är målet att betydligt fler ska åka kollektivt.

Kontakt

Västtrafiks Kundservice
0771-41 43 00

Frågor eller synpunkter?
Västtrafiks kontaktformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidtabeller
Västtrafiks reseplanerare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider:
Mölnlycke resecentrum:
Alla dagar 06-22

Landvetter resecentrum:
Så länge bussarna kör