Kontakt
Lyssna

Fakturering av dina färdtjänstresor

När du gör en färdtjänstresa betalar du inte kontant till föraren. Istället får du en faktura i efterhand. Fakturan skickas ut i början på efterföljande månad och ska betalas senast den siste i den månaden. På din faktura kommer även kostnaden med för eventuella medresenärer. Fakturan skickas till den adress som du är folkbokförd på eller till godkänd ställföreträdare. Har du inte rest alls skickas ingen faktura.

Välj hur du vill betala

Det följer med ett inbetalningskort med fakturan. Du kan välja att betala på samma sätt som med dina övriga fakturor.

Autogiro och e-faktura

När du har fått din första faktura kan du om du vill anmäla dig till att betala via autogiro eller e-faktura. Du behöver ha fått första fakturan eftersom det är där du hittar ditt kundnummer. 

Om du har fakturafrågor:

Kontakta Serviceresor: 031-41 95 52
Telefontid: måndag–fredag, klockan 8–12
kundservice.serviceresor@trafikkontoret.goteborg.se

Adress:
Faktura
Göteborgs Stad Trafikkontoret
Avdelning serviceresor
Box 300 54
400 43 Göteborg

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se