Färdtjänst

Färdtjänst är särskilt anpassad kollektivtrafik för dig som har en långvarig funktionsnedsättning och därför inte kan resa med vanlig kollektivtrafik. En kommun har ansvar för att invånare kan beställa färd­­tjänst­resor inom kommunen. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ordna längre färdtjänstresor. Västtrafik kör och planerar färdtjänstresor.

Ansök om färdtjänst via e-tjänst

För att din ansökan ska hanteras så tryggt och effektivt som möjligt rekommenderar vi att du ansöker om färdtjänst digitalt. Du använder kommunens e-tjänst. Ddu måsta ha BankID i din dator, mobiltelefon eller surfplatta när du ansöker om färdtjänst via e-tjänsten.

Du kan också ansöka om färdtjänst med hjälp av en pappersblankett - se nedan.

E-TJÄNST - ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Länk till annan webbplats.

Färdtjänsttaxa Pdf, 74.2 kB. (gäller från10 januari 2022)

Färdtjänstresor

 • Du kan beställa färdtjänst till affären, arbetet och exempelvis till frisör och vänner.
 • Du får inte resa om du har förkylningssymptom eller konstaterad covid-19.
 • Ni reser max två passagerare i en personbil och max tre passagerare i ett specialfordon.
 • Bär gärna munskydd om du är över 16 år.
 • Vi uppmanar våra förare att bära munskydd men föraren bedömer själv om munskydd kan bäras på ett trafiksäkert sätt.
 • Föraren bär visir i situationer när han eller hon måste hålla kort avstånd till dig som reser. Exempelvis när säkerhetsbälte ska spännas fast eller hjälp med på- eller avstigning. Föraren har inte visir under färd på grund av trafiksäkerhet.

Ansök om färdtjänst med pappersblankett

Du som saknar BankID eller tycker det är svårt med e-tjänsten kan skicka in din ansökan med en ifylld pappersblankett.
Ansökningsblankett för färdtjänst Pdf, 411.6 kB. (pdf för utskrift)

Läkarutlåtande

Du ska alltid skicka med ett läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning första gången du ansöker om färdtjänst.
Om du måste förnya en ansökan om färdtjänst ska du komplettera ansökan med ett nytt läkar­utlåtande efter begäran från en färdtjänsthandläggare.

Digitalt läkarutlåtande via 1177

Du kan be din läkare om ett digitalt läkarutlåtande som du sedan kan ladda ner via Mina sidor på 1177 Vårdguiden. I din e-tjänstansökan går det bra att ladda upp det digtitala läkarutlåtandet som en bilaga.
1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkarutlåtande som pappersblankett

Om du inte har ett digitalt läkarutlåtande kan du istället be din läkare att fylla i ett utskrivet utlåtande som du sedan kan
foto­grafera eller skanna av och spara som ett digitalt dokument.

I din e-tjänstansökan går det bra att ladda upp det inskannade dokumentet eller fotot som en bilaga.
Läkarutlåtande som blankett Pdf, 75.4 kB. (pdf som utskrift)

Du kan även skicka in ett ifyllt läkarutlåtande via post.

Postadress:

Härryda kommun
Samhällsbyggnad, färdtjänst
435 80 Mölnlycke

Ansöka med en fullmakt

I kontakten med en färdtjänsthandläggare eller när du ansöker om färdtjänst via kommunens e-tjänst eller post, kan du ta hjälp av någon person som har rätt att företräda dig.

Det gör du med en skriftlig fullmakt. Genom att skriva under en fullmakt godkänner du att den person som du valt som fullmakts­tagare har rätt att företräda dig i frågor som gäller färdtjänst.

Du kan när som helst återkalla fullmakten genom att muntligen eller skriftligen meddela det till en färdtjänsthandläggare på kommunen.

Ditt ord som fullmaktsgivare har företräde om det uppstår menings­skiljaktigheter mellan dig och en fullmaktstagare.

Handläggning

Det är trafikverksamheten i Härryda kommun som handlägger din ansökan och lämnar ett beslut om tillstånd för färdtjänst inom
6 veckor.
Kommunens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tillstånd för färdtjänst

Ditt färdtjänsttillstånd är personligt. Det får inte användas på annat sätt än beslutat.

Om det sker förändringar av ditt hälsotillstånd eller om du ska flytta ska du kontakta kommunens trafikhandläggare:
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se

Om färdtjänstresan

När kan du åka färdtjänst?

Du kan resa med färdtjänst alla dagar mellan klockan 5.00 på morgonen och klockan 2.00 på natten.

Beställa färdtjänst

Beställ resan i god tid - tidigast 14 dagar och senast en timma före önskad avresa. Personuppgifter som du lämnar vid beställningen behandlas i enlighet med Västtrafiks integritetspolicy.

Telefon:
020-91 90 90
Vardagar klockan 6–22
Helgdag klockan 8–22

Webb:
vasttrafik.se/bokaresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

App:
Ladda ner appen ”Västtrafik boka resa” i Google Play eller App Store och boka resa via appen.

Uppge när du bokar:

 • Namn, personnummer, telefonnummer.
 • Var du vill åka från och till.
 • När du vill åka och vara framme.
 • Om någon reser med dig.
 • Om du har något förflyttningshjälpmedel.
 • Om det är färdtjänst, arbetsresa eller annat.

Om fordonet är försenat

Om fordonet är mer än 10 minuter sent, ring: 020-91 90 90.


Avbokning eller ändring av resa:

Du kan avboka eller ändra din resa senast en timma innan resan ska påbörjas. Använd telefon, webb eller app.


Betalning för färdtjänst

Du betalar din färdtjänstresa i fordonet innan resan startar. Du kan betala med bankkort eller kontanter.

Avgiften styrs av Härryda kommuns färdtjänsttaxa.
Avgift för färdtjänst Pdf, 198.8 kB.

Hjälpmedel och bagage

Du får ta med dig det hjälpmedel som du behöver för att resa, till exempel rullator eller rullstol, och bagage motsvarande två matkassar eller en resväska.

Föraren hjälper dig

Du kan få hjälp av föraren med att:

 • ta dig till och från porten
 • ta dig i och ur fordonet
 • få på och av säkerhetsbältet
 • ta hand om förflyttningshjälpmedel och bagage.

Ledsagare, medresenär och ledarhund/husdjur?

Har du ledsagare får den personen åka med utan avgift för att
hjälpa dig till och från fordonet samt under färden. Ledsagaren
ska alltid påbörja och avsluta sin resa på samma adress som du
och inte själv ha färdtjänsttillstånd.

Du får ta med dig en medresenär samt egna barn under 12 år.
Medresenären ska alltid påbörja och avsluta resan på samma
adress som du och betalar avgift för sig själv enligt färdtjänsttaxan.
Ledar- och assistanshundar samt husdjur följer med utan kostnad.

Hur många resor har du rätt till?

Färdtjänsttillståndet ger normalt rätt till 30 enkelresor per månad men antalet prövas individuellt.

Hur långt kan du resa med färdtjänst?

Härryda kommuns färdtjänstområde täcker förutom Härrryda de kommuner som geografiskt gränsar till kommunen:

 • Bollebygds kommun
 • Göteborgs Stad
 • Lerums kommun
 • Marks kommun
 • Mölndals stad
 • Partille kommun

Har du frågor om resor utanför färdtjänstområdet, kontakta
kommunens trafikhandläggare:
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Avgifter för färdtjänstresor

Härryda kommuns färdtjänsttaxa har i stort sett varit oförändrad sedan år 2011. Efter en genomförd översyn beslutade kommun­fullmäktige år 2020 att avgifterna regelbundet ska ses över och indexjusteras.
Färdtjänsttaxa Pdf, 74.2 kB. (gäller från10 januari 2022)

Arbets- eller utbildningsresa

För arbets- eller utbildningsresor krävs ett särskilt tillstånd som utfärdas av kommunens trafikhandläggare efter individuell prövning.

Du betalar i efterhand med faktura för arbets- eller utbildningsresor.

Ansökan om särskilt tillstånd för arbets- och utbildningsresor eller resor till dagverksamhet och daglig verksamhet.
Ansökan om arbetsresor Pdf, 631.7 kB. (pdf-blankett för utskrift)

Resor för dagverksamhet

Det kostar 600 kronor i månaden för resor till och från dagverksamheterna Liljan och Smultronstället.

Exempel: För dig som deltar i dagverksamheten två gånger i veckan blir kostnaden 37,50 kronor per resa.

Sjuk- eller behandlingsresa

Du får inte använda färdtjänst eller riksfärdtjänst vid någon typ av sjukresa, vare sig i eller utanför Västra Götalandsregionen.

Sjuk- och behandlingsresor hanteras av Västra Götalandsregionen kundtjänst för sjukresor: 010-47 32 100

Viktigt att tänka på inför färdtjänstresan:

 • Visa legitimation för föraren.
 • Var på plats i tid. Fordonet väntar inte på dig.
 • Kom ihåg att avboka din resa om du ändrar dig.
 • Meddela kommunens trafikhandläggare om du byter adress eller om du inte längre har behov av färdtjänst.
Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst inom sex veckor

Garanti: Trafikverksamheten fattar beslut inom 6 veckor efter att din kompletta ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kommit in.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Kontakt

Tillstånd för färdtjänst,
adressbyte och resor till en annan kommun:
Trafikverksamheten
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se

Boka färdtjänst:
020-91 90 90
Vardagar klockan 6.00–22.00
Helgdag klockan 8.00–22.00

Boka färdtjänst via webb:
vasttrafik.se/bokaresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka med Västtrafiks app:
Ladda ner appen ”Västtrafik boka resa” i Google Play eller App Store.

Synpunkter
Välkommen att ringa
020-91 90 90 eller mejla: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Tips!
Nyheter och information om färd­tjänstresor annonseras ofta i Lokalpressen Härryda.