Kontakt
Lyssna

Särskild kollektiv­trafik - färdtjänstresor

Färdtjänstresor är kollektivtrafik för personer som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med allmänna färdmedel. Varje kommun ansvarar för att färdtjänstresor anordnas inom kommunen, och om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun.

Färdtjänstillstånd omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det allmänna.

Ansökan

Ansökan tillsammans med de handlingar som den enskilde vill bifoga för att styrka sin funktionsnedsättning samt funktionshinder ska lämnas till kommunen.

Ansökan om färdtjänst:
Pdf-blankett för utskriftPDF
Så här använder vi dina personuppgifterPDF

Läkarutlåtande för färdtjänst:
Pdf-blankett för utskriftPDF

Ansökan om arbets-/studieresor eller resor till dag- /daglig verksamhet
Pdf-blankett för utskriftPDF

Handläggning

Ansökan handläggs hos Trafikverksamheten. Det kan ta cirka fyra veckor innan ansökan besvaras. Tillståndsgivarens beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tillstånd

Färdtjänst kan meddelas den person som är folkbokförd i Härryda kommun på grund av en funktionsnedsättning, som inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. Färdtjänst meddelas inte vid kortvariga funktionsnedsättningar.

Kostnaden för dina färdtjänstsresor påförs en faktura som skickas till din hemadress eller annan angiven fakturamottagare.
Fakturering av färdtjänst

Vad kostar färdtjänstresan?

Avgift för färdtjänst beslutas av kommunfullmäktige.
Avgifter för färdtjänstPDF

 

Tänk på att visa upp din legitimation

Det är viktigt att visa legitimation för föraren. Det är så färdtjänst vet att det är rätt person som reser och att rätt person får fakturan. Personer som inte har eller kan skaffa legitimation kan kontakta kommunens trafikhandläggare på telefon 
031-724 61 00 för att få undantag från att visa legitimation.

Ledsagare och medresenär

En färdtjänstresa omfattas av allmän service vilket innebär att föraren hjälper resenär in i och ur bilen, hämtar och lämnar vid fastighets entrédörr, tar hand om hjälpmedel och bagage samt hjälper med säkerhetsbälte.

Om funktionsnedsättningen medför ett behov av hjälp under resan ska tillståndet gälla även ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till resan och inte till vistelsen vid resmålet. Ledsagare betalar ingen avgift.

Ett färdtjänststillstånd omfattar, utöver tillståndshavaren och eventuell ledsagare, en betalande medresenär samt egna barn under tolv år. Medresenär betalar avgift enligt färdtjänsttaxa.

Omfattning

Färdtjänst gäller i samband med fritid, arbete och studier.

Färdtjänststillstånd ger rätt till 30 enkelresor per månad för fritidsresor inom Härryda, Mölndals, Göteborgs, Partille, Bollebygds, Lerums och Marks kommuner. Vad gäller resor till och från arbete och studier görs en individuell bedömning avseende antal resor.

För resor i samband med vård och behandling, så kallade sjukresor, ansvarar Västra Götalandsregionen. Exempel på sjukresor är resor till vårdcentral, sjukhus, tandläkare, sjukgymnast, distriktssköterska och liknande. Information om sjukresor lämnas på telefon 010-47 32 100.

Aktuell information om färdtjänstresor annonseras i Härryda-Posten.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
trafik@harryda.se

Bokning av resa med taxi och specialfordon

gör hos Reseservice, Göteborgs serviceresor
031-41 96 00 

Vardagar 7-21
Lördagar 8-21
Söndagar och helgdagar 9-21

Det är endast mellan dessa tider du kan boka nya resor via telefon.

Du kan alltid avboka eller ändra en bokad resa när beställningscentralen är stängd genom att ringa: 031-41 95 45.

Du kan förbeställa din resa tidigast 14 dagar innan resan ska ske.

Självservice
Du kan själv boka resor dygnet runt via internet eller servicerese applänk till annan webbplats. För information om bokning via självservice, kontakta kundservice: 031-41 95 52, vardagar 8-12.

Synpunkter
Ring: 031-41 95 52, vardagar 8-12

Texttelefoniservice
Ring: 90 160

Om taxin är försenad
Ring: 031-41 95 45

Du hittar även information här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster