Städning av gator och trottoarer

Kommunens städning sker:

  • kontinuerligt under hela året i kommunens centrala miljöer
  • två gånger i veckan i Mölnlycke centrum och i Landvetter centrum
  • när vintergruset tas upp på våren. Då sopas kommunala gator och cykelbanor med sopmaskin. Kommunen och fastighetsägare ansvarar tillsammans för skötseln av gångbanor.
    Fastighetsägarens ansvar för skötsel av gångbanor
  • på hösten när löven har fallit. Samma ställen som vid vårstädning.
  • vid evenemang och särskilda behov.

Ansvar för dig som fastighetsägare

Observera att kommunen inte gatusopar för vägföreningar, bostadsrätts- eller samfällighetsföreningar.

Du som är fastighetsägare har ansvar för gångbana och trottoar inom 5 meter utanför din tomtgräns. Om du sopar ner grus och löv på körbanan innan sopmaskinen anländer så tar maskinen med sig det när den gör sin tur på din kommunala gata.

Kontakt

Kontaktcenter

031-724 61 00

Trafikverksamheten

trafik@harryda.se

Relaterad information