Lyssna

Snöröjning och sandning

Så prioriterar kommunen vägar vid snöfall och halka:

  1. Vägar med kollektivtrafik
  2. Större cykelvägar 
  3. Trappor
  4. Huvudgator, branta backar, skolvägar och övriga cykelvägar
  5. Lågtrafikerade gator inom bostadsområden

    Personalen kör efter en bestämd prioriteringsordning. Vid ihållande snöfall och snödjup över 10 cm ökar åtgärdstiden. Även prioritetsordningen kan ändras vid ihålland snöfall. Därför kan det ibland verka som att gatan där man bor har "glömts bort", men så är det inte, snöröjaren kommer när din gata står på tur.

Frågor och svar om snöröjning

Trafikverkets vägar (klicka på kartan för att se den i ett större format)

Karta över Vägverkets vägar

Hela dan har det snöat, men jag har inte sett skymten av en plogbil där jag bor. När kommer ni?

Snöröjning och halkbekämpning sker efter en bestämd turordning där de flesta gator i bostadsområden har en lägre prioritering. Här har vi 13 timmar på oss (1 timmes inställelsetid + 12 timmars utförande), men vid ihållande snöfall kan det ta ännu längre tid, eftersom vi då får börja om med t ex bussvägar och centrummiljöer som har en högre prioritering.

Jag skottar men möts av snövallar från era plogbilar och kan inte ens parkera på min uppfart. Hur tänker ni?

Vid plogning blir det automatiskt vallar, även om maskinförarna försöker minimera det. Extra svårt är det inne i trånga bostadsområden, där det oftast inte finns några ytor att lägga av snön. Maskinförarna ska dessutom hålla åtgärdstiden, så därför måste de ha ett visst tempo.
Att ta bort vallar utanför din in- och utfart samt runt postlåda och sopkärl ingår i ditt ansvar som fastighetsägare. Har du en gångbana utanför din fastighet så har du även ansvar för att skotta, sanda eller grusa vid behov.

Det känns som vi alltid får plogat sist, kan man inte variera turerna, det blir ju mest rättvist?

Det är många maskinförare i gång och väldigt många vägar som ska åtgärdas. För att hålla åtgärdstiderna blir det helt enkelt mest effektivt om de alltid kör enligt samma turordning.

Jag vet att jag som fastighetsägare har ansvar för att skotta utanför mitt hus, men jag orkar inte.

Då kan du ansöka om yttre hemtjänst genom att ringa kontaktcenter på 031-724 62 00, som då gör en enklare behovsbedömning. Du kan självklart också vända dig till privata aktörer – om du nu inte har en snäll anhörig eller granne som kan hjälpa till.
Kommunens fixartjänst för äldre personer går inte att anlita för snöröjning och halkbekämpning.

Snön vräkte ner när jag åkte till jobbet i morse, men jag såg inte en enda plogbil på gatorna. Konstigt!

Under rusningstid undviker vi att vara ute på vägarna, dels för att våra långsammare fordon sinkar trafiken, dels av säkerhetsskäl för maskinförare och medtrafikanter.
Vi följer hela tiden vädret och försöker planera utkallelserna så att de gör bäst nytta, men ibland hinner vi inte färdigt innan rusningstrafiken drar igång – och som alla vet kan väderomslag ske snabbt.
Vi gör ständiga bedömningar efter prognoserna; hur länge det ska snöa, vad händer med snön under och efter snöfall, men också om prognosen verkar hålla – för att sedan kunna arbeta så smart och effektivt som möjligt.

Vilka sköter snöröjning och halkbekämpning där jag är?

I Härryda kommun ansvarar kommunen, Trafikverket, vägföreningar och samfälligheter tillsammans för halkbekämpning och snöröjning. Vem som ansvarar för vilken väg beror på vem som är så kallad väghållare. Vägföreningar eller samfälligheter sköter antingen väghållningen själva på sina egna vägar eller så köper de tjänsten av en entreprenör.

Hur får jag reda på vem som ansvarar för att snöröja och sanda en viss väg?

Eftersom det finns många olika väghållare - enskilda fastighetsägare, vägföreningar, kommunala väghållare eller Trafikverket på de större vägarna - så är det lättast att kontakta kommunen 031-724 62 00 eller kommun@harryda.se

.

Vilka ansvarar för att skotta på gångbanor?

Kommunens trafikverksamhet och fastighetsägare sköter tillsammans gångbanorna på det kommunala vägnätet. Det är samma ansvarsfördelning oavsett vad det är för väderlek.
Fastighetsägarens ansvar för skötsel av gångbanor

Hur stor andel av alla gator ansvarar Trafikverket, enskilda och kommunen för?

Tre aktörer sköter tillsammans 975 kilometer väg:

  • Enskilda eller vägföreningar ansvarar för cirka 590 km väg.
  • Trafikverket ansvarar för cirka 190 km väg.
  • Härryda kommun ansvarar för cirka 115 km väg och 80 km gång- och cykelväg.

Vad är vinterberedskap?

Under perioden 15 oktober till och med den 15 april råder så kallad vinterberedskap. Då står både kommunens och entreprenörernas fordon redo att rycka ut. Halkan bekämpas i huvudsak med stenflis. På vägar med kollektivtrafik och på andra särskilt utsatta ställen förekommer även saltning.

Vad kostar snöröjning?

En snöröjningsinsats kostar ungefär 200 000 kronor och då är både kommunens personal och entreprenörer igång. Allt utom vattenläckor läggs åt sidan i det läget.
Notan för förra vintern slutade på cirka sex miljoner kronor.

Kontakt

Kontaktcenter

031-724 62 00kontaktcenter@harryda.se

Felanmälan av kommunens vägar

Dygnet runt: 031-724 62 05
Felanmälan via webbformulär

Koll på vädret?
Följ vädret på SMHIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insnöad bil

Tänk på hur du parkerar

Parkera på avsedda parkeringsplatser eller på din tomt eller uppfart, så underlättar du för snöröjaren
– och du får det bättre plogat!