När ansvarar fastighets­ägaren för skötseln av gångbanan?

Illustration 1: Gång- och cykelbana utanför fastighets­gräns

Hela området utanför fastighetsgräns ingår i kommunens renhållnings­ansvar.

Illustration 2: Gångbaneutrymme upp till 5 meter från fastighets­gräns

Gångbana ingår i fastighetsägarens renhållningsansvar. Allmänna
parkeringsplatser ingår inte i fastighetsägarens renhållningsansvar.

Illustration 3: Gångbana i direkt anslutning till fastighets­gräns

Gångbana ingår i fastighetsägarens renhållningsansvar.

Illustration 4: Grönyta samt gång- och cykelbana inom 5 meter från fastighetsgräns

Hela området utanför fastighetstgräns ingår i kommunens renhållnings­­ansvar.

Illustration 4: Grönyta samt gångbana inom 5 meter från fastighetsgräns

Gångbana ingår i fastighetsägarens renhållningsansvar.