Papperskorgar och skräp

I kommunen finns ungefär 350 papperskorgar/hundlatriner. De töms efter behov och på vissa platser så ofta som varje dag.

Papperskorgar och hundlatriner finns för att skräp inte ska hamna i vår gemensamma utemiljö. Runt om i kommunen finns ett 20-tal platser (så kallad TiksPac-stationer) där du kan hämta hundpåsar.

Om du ser en papperskorg som är trasig eller behöver tömmas, kan du felanmäla detta.
Gör en felanmälan

En papperskorg anpassad för offentlig miljö kostar mellan 5 000 och
10 000 kronor - var rädd om den.