Renhållning och snöröjning

Foto: Kerstin Ericsson

På dessa sidor får du information om renhållning och snöröjning av gator och vägar i Härryda kommun.

För gator och vägar i Härryda kommun ansvarar:

  • Kommunen för cirka 115 km kommunal väg samt 80 km gång- och cykelväg.
  • Enskilda eller vägsamfälligheter för ungefär 590 km väg och
  • Trafikverket för cirka 190 km .

Som fastighetsägare har du också en del av ansvaret för att miljön är ren och trafiksäker. Har du som fastighetsägare en gångbana inom 5 meter utanför din tomtgräns, ansvarar du för skötseln av denna.