Trafikpublikationer

Här hittar du utredningar och publikationer som tagits fram de senste åren. Publikationerna är sorterade under respektive år.

Utgivningar 2022
Trafik- och mobilitetsplan Landvetter 2022 Pdf, 6.3 MB.
PM - Parkering och mobilitet i Landvetter centrum 2035 Pdf, 3.2 MB.

Utgivningar 2019
Kapacitetsutredning Säterivägen Pdf, 16 MB.
Trafik- och mobilitetsplan Pdf, 2.1 MB.

Utgivningar 2018
Utredning gällande anläggning av ny väg som inte korsar spårrälsen i Rävlanda centrum.
Planskild korsning i Rävlanda Pdf, 2.9 MB.
Bilaga - Kostnadsbedömning och Profiler Pdf, 3.2 MB.

Åtgärdsvalstudie, Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvetter­motet-Ryamotet - Slutrapport Pdf, 9 MB.
Åtgärdsvalstudie, Framtida väginfrastruktur riksväg 40, delen Landvetter­motet-Ryamotet - Bilaga Trafikanalyser Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsinventering - Mölnlycke centrum Pdf, 16.8 MB.
Parkering i Mölnlycke - Analys av framtida scenarier Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Lokaliseringsutredning framtida parkeringshus Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Utgivningar 2015
Förenklad åtgärdsvalsstudie väg 40 genom Landvetter, 2015 Pdf, 251.6 kB.
Effekter av olika bullerskydd, Landvetter, 2015 Pdf, 17.6 MB.

Utgivningar 2014
Trafikutredning ny gång- och cykelbana längs Landvettersjön Pdf, 14.8 MB.
Planritning delområde 1 Pdf, 1.2 MB.
Planritning delområde 2 Pdf, 831.2 kB.

Utgivningar 2013
Linjeutredning Landvetter 2013, slutrapport Pdf, 4.9 MB.

Utgivningar 2012
Linjeutredning, Mölnlycke Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Landvetter:
Rapport - Bullerutredning Landvetter Pdf, 3.9 MB.
Bilaga 1 - Beräknade trafikmängder för Nuläget år 2010 Pdf, 1.8 MB.
Bilaga 2 - Beräknade trafikmängder för Prognosåret år 2020 Pdf, 1.8 MB.
Bilaga 3 - Nuläget år 2010 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 4 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.7 MB.
Bilaga 5 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå järnvägstrafik Pdf, 2.2 MB.
Bilaga 6 - Nollalternativet år 2020 - Maximal bullernivå järnvägstrafik Pdf, 2.3 MB.
Bilaga 7 - Nollalternativet år 2020 - Sammanvägd ekvivalent bullernivå väg- och järnvägstrafik Pdf, 2.7 MB.

Kompletterande PM till bullerutredning Landvetter:
PM - Bullerutredning Landvetter Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 1 - Nollalternativet år 2020 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2 - Prognosår 2020 alternativ 1 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 3 - Prognosår 2020 alternativ 2 - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 4 - Prognosår 2020 alternativ 3 Landvetter - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 5 - Prognosår 2020 alternativ 3 Björrödsmotet - Ekvivalent bullernivå vägtrafik Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Utgivningar 2011
Stråkstudie Musikvägen Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Mölnlycke resecentrum Pdf, 15.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Slutrapport enskilda vägar Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Utgivna 2010

Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns större tätorter Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. - kortversion

Utgivna 2009
Behovsanalys av tätortssammanbindande cykellänkar i och för Härryda kommun Pdf, 1.7 MB.

Kontakt

Trafikverksamheten
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se