Kontakt
Lyssna

Götalandsbanan

Det har varit en del turer i satsningen på den nya Götalands­banan – en spårförbindelse mellan Göteborg och Stockholm som går igenom Härryda kommun. Järnvägs­sträckan ingår i den nationella planen för transportsystem som regeringen och statliga Trafikverket ansvarar för. Klart är att Trafikverket kan börja bygga ut delsträckan Göteborg-Borås.

Tågspår Mölnlycke

Krokig väg till beslut

En kortfattad bakgrund är att Trafikverket under våren 2017 gjorde ett omtag i det pågående arbetet med deletappen Mölnlycke – Bollebygd och inledde en dialog med Västra Götalandsregionen. Samtalen handlade om utformningen av en ny spårförbindelse mellan Göteborg och Borås. Fokus i dialogen var hur det är möjligt att kombinera det långväga resandet med bättre resmöjligheter inom storstadsregionen.

I augusti 2017 lämnade Trafikverket sitt förslag till en nationell plan för transportsystemet till regeringen. I förslaget fanns inte längre deletappen Mölnlycke–Bollebygd med som ett eget projekt med öronmärkta pengar för järnvägsutbyggnad. Trafikverket föreslog istället att hela delsträckan Göteborg – Borås skulle utredas vidare för att på sikt komma in i en framtida nationell plan.

Göteborg-Borås är med – trots allt

Men sommaren 2018 fattade regeringen beslut om den nationella planen. I beslutet fanns Göteborg-Borås med finansierat med 3,8 miljarder kronor, vilket täcker en första del av vad det kostar att bygga ut sträckan.

Trafikverket har under hösten 2018 tagit ställning för en in­riktning där man uttalar att stationer i Mölndal, Land­vetter flygplats och Borås är aktuella ur ett nationellt perspektiv. Ytterligare stationer kan komma att till­komma beroende på kapacitet och diskussioner mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

I och med de nya förutsättningarna kommer tidigare utredningar att ses över. Detta innebär att en möjlig byggstart skjuts fram.

Götalandsbanan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Göteborg–Borås, dubbelspårig höghastighetsjärnväglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster