Kontakt
Lyssna

Götalandsbanan

Det har varit en del turer i satsningen på den nya Götalands­banan – en spårförbindelse mellan Göteborg och Stockholm som går igenom och får stationer i Härryda kommun. Järnvägs­sträckan ingår i den nationella planen för transportsystem som regeringen och statliga Trafikverket ansvarar för. Klart är att Trafikverket kan börja bygga ut delsträckan Göteborg-Borås. Spårarbetet startar 2024.

Tågspår Mölnlycke

Krokig väg till beslut

En kortfattad bakgrund är att Trafikverket under våren 2017 gjorde ett omtag i det pågående arbetet med deletappen Mölnlycke – Bollebygd och inledde en dialog med Västra Götalandsregionen. Samtalen handlade om utformningen av en ny spårförbindelse mellan Göteborg och Borås. Fokus i dialogen var hur det är möjligt att kombinera det långväga resandet med bättre resmöjligheter inom storstadsregionen.

I augusti 2017 lämnade Trafikverket sitt förslag till en nationell plan för transportsystemet till regeringen. I förslaget fanns inte längre deletappen Mölnlycke–Bollebygd med som ett eget projekt med öronmärkta pengar för järnvägsutbyggnad. Trafikverket föreslog istället att hela delsträckan Göteborg – Borås skulle utredas vidare för att på sikt komma in i en framtida nationell plan.

Men sommaren 2018 fattade regeringen beslut om den nationella planen för transportsystem. I beslutet fanns hela delsträckan Göteborg-Borås med. En byggstart för sträckan är satt till år 2024 och bekostas med 3,8 miljarder, vilket täcker en första del av vad det kostar att bygga ut delsträckan mellan Göteborg och Borås. Exakt vad beslutet får för resultat för tågtrafiken till och förbi Härryda kommun, är ännu inte klart.

Läs mer om Trafikverkets planerade järnvägssatsning:

Trafikverkets lokaliseringsutredning från 2016. I filmen ovan presenteras de möjliga korridorer som Trafikverket kom fram till i sin utredning.