Göteborg–Borås, ny dubbelspårig ­järnväg

Karta som visar gröna öppna områden och röda områden i tunnlar där en järnväg för höghastighetståg skulle kunna vara placerade i vår kommun, Bollebygd och Borås. Kartillustration: Trafikverket

Trafikverkets förslag på områden där en järnväg för höghastighetståg skulle kunna vara placerad. Regeringen väntas fatta beslut om järnvägssträckningen 2023/2024. Klicka för att förstora bilden. Kartillustration: Trafikverket

Den nya järnvägsförbindelsen Göteborg–Borås är en del av planen för en höghastighetsjärnväg mellan de två storstäderna Göteborg-Stockholm. Den kallas även Götalandsbanan och ingår i den nationella planen för transportsystem som regeringen och statliga Trafikverket ansvarar för.

Två korridoralternativ genom kommunen

Genom åren har det funnits flera förslag på sträckningar i lokaliseringsutredningen för en ny järnväg. Innan ett omtag för tre år sedan planerade Trafikverket för en järnväg med ett stationsläge med fyra spår i Mölnlycke.
De alternativ som nu kvarstår genom Härryda kommun är korridorerna Mölnlycke och Tulebo väster om flygplatsen. Korridor Mölnlycke är rangordnad som alternativ nummer 1 och korridor Tulebo är rangordnad som alternativ nummer 2 (se bilden överst).

I öster finns korridoren Bollebygd syd vidare mot Borås.

Kommunen negativ till båda alternativen

Det tredje och sista samrådet ägde rum våren 2021. I samrådet yttrande sig Härryda kommun negativt kring de båda västra korridorsalternativen som Trafikverket presenterade i en tunnel under Mölnlycke respektive ovan mark söder om Mölnlycke (korridor Tulebo).

Kommunen lyfte exempelvis att den stora nyttan uteblir för Härryda kommun om den nya järnvägen mellan Göteborg–Borås utesluter Mölnlycke som station. Kommunen föreslog en alternativ sträckning för att koppla den nya stambanan till nuvarande station i Mölnlycke. Den skulle tillgodose det stora behovet för Västsverige med en kapacitetsstark regionaltågstrafik i stråket.

Trafikverket sätter Härryda kommun på paus

Trafikverket meddelade den 11 november 2021 att man pausar den pågående planeringen i Härryda kommun. Bakgrunden är att kommunen i nuläget inte kommer att tillsätta egna resurser för de cirka 60-talet detaljplaner som kan behöva ändras. Det är ett arbete som Trafikverket i sin planering räknat med att Härryda kommun skulle göra parallellt med en kommande prövning av regeringen.

Arbetet kommer att fortgå i övriga kommuner i stråket Göteborg–Borås med järnvägsplaner och detaljplaner. Enligt Trafikverket kan pausen med Härryda kommun komma att påverka tidplanen för projektet.

Enligt den planeringen som hittills gällt kommer regeringen att ta beslut om tillåtligheten, det vill säga lokaliseringen av den nya järnvägen Göteborg–Borås vid årsskiftet 2023/2024.

Vad gör Härryda kommun med järnvägsfrågan?

Härryda kommuns politiker och samhällsbyggnadssektor följer aktivt Trafikverkets planering och kommer att fortsätta med regelbundna avstämningar med Trafikverket och de andra kommunerna i stråket och Västra Götalandsregionen.

Mer om Trafikverkets plan för ny järnväg

Trafikverket har en projektportal för den planerade järnvägen Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. Där finns bland annat underlag, utredningar och kartor samt aktuell information om projektet.
Trafikverkets projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Hanna Henningsson, planeringsledare Trafik
031-724 61 00 (växel)
hanna.henningsson@harryda.se

Relaterad information

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg-Borås