Lyssna

Driftbidrag, ansökan för 2020

Villkor för att erhålla bidrag

Bidrag lämnas generellt till vägförening eller vägsamfällighet i Härryda kommun under förutsättning att:

  • Vägnätet är minst 500 meter.
  • Vägföreningen/vägsamfälligheten/objektet omfattar minst tio fastigheter.
  • Hela vägnätet i vägföreningen/vägsamfälligheten hålls öppet för allmän trafik.

I övriga fall kan bidrag beviljas om detta är motiverat av särskilda skäl

Villkor för att erhålla driftbidrag utöver de generella kraven:

  • Vägnätet är i tillfredsställande skick för sitt ändamål.

Bidragets storlek

  • 3,5 kr/löpmeter för gång- och cykelbana över 1,5 m
  • 3 kr/löpmeter för vägar med körbanebredd över 5 m
  • 2 kr/löpmeter för vägar med körbanebredd under 5 m
  • Ett minimibidrag på 3000 kr lämnas under förutsättning att kraven uppfylls. Driftbidraget beviljas per kalenderår.

Kontakt

Sophia Fredriksson,
administratör Trafik
031-724 63 08 
sophia.fredriksson@harryda.se