Gång- och cykelvägar

Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både miljön och hälsan. Vi arbetar därför med att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Härryda kommun.

Vi arbetar ständigt med att förbättra villkoren för cyklister och fotgängare i kommunen och bygger därför nya gång- och cykelvägar kontinuerligt. Kartor över gång- och cykelvägar i Mölnlycke och Landvetter är framtagna. För övriga kommundelar finns dessa vägar utmarkerade i kommunens besökskarta.

Kommunen får varje år in ett antal önskemål om att placera ut betonggrisar på gång- och cykelvägar. Boende kan uppleva det störande att bilar emellanåt använder cykelvägen som en smitväg.

Restriktioner med avspärrningar

Varje år sker ett stort antal olyckor där cyklister skadas för att de kört på fasta hinder på cykelvägen och i området intill. Med fasta hinder menas till exempel betonggrisar, pollare eller stolpar. Denna typ av hinder står utplacerade under större delen av året. Olycksrisken är således större att en cyklist kör på ett fast hinder än att en incident inträffar med en olovligt körande bil eller moped.

Med anledning av detta är kommunen mycket restriktiv med att sätta ut avspärrningar på gång- och cykelvägar.